Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Legea nr.278 privind emisiile industriale din 2013 transpune în legislaţia naţională Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale.

Prin adoptarea acestei legi, România va realiza un sistem unitar pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării, stabilind condiţiile pentru reducerea emisiilor în aer, apă şi sol, pentru prevenirea generării deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului.

La data intrării în vigoare a acestei legi, s-au abrogat actele normative cu privire la prevenirea şi controlul integrat al poluării, incinerarea deşeurilor, stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan. La data de 1 ianuarie 2016 s-a abrogat actul normativ cu privire la stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi din instalaţiile mari de ardere.

Legea 278/2013