Descentralizare RED și injecție de putere în LEA 0,4kV, loc. Cornești, com. Mihai Viteazul, beneficiar: SC FISE ELECTRICA SERV SA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în...

Construire casă de vacanță acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane, beneficiar: Băncilă Mihăiță Narcis

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „LUCRĂRI ÎN REGIM DE URGENȚĂ LA DEPOZITUL NECONFORM DE DEȘEURI PATA RÂT –STAȚIE DE OSMOZĂ INVERSĂ” (stație de apurare levigat pentru eliminarea poluării stabilită în urma declarării situației de urgență conform Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj nr. 9/08.09.2017) pe teren situat în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca și comuna Apahida, județul Cluj Titular: JUDEȚUL CLUJ – CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru obiectivul ”Modificări interioare hală (faza 3) prin compartimentări interioare pentru creare zonă de birouri, construire subpante (structuri metalice), construire platformă betonată (exterioară) pentru amplasare siloz materie primă”, construire clădire stație pompare și bazin de apă (500 mc), construire poartă de acces auto și pietonală, reconstrucție împrejmuire la nord, amplasare container modular (cabină portar), amplasare firme și panouri de afișaj; amenajări exterioare (alei carosabile, zone verzi)”, pe amplasamentul din municipiul Turda, strada Petru Rareș, nr. 11, județul Cluj; titular: S.C. OSMA PLAST ROMÂNIA S.R.L.

Anunt etapa de incadrare „Construire depozit logistic” amplasata în comuna Apahida, str.Balastierei, nr.12, jud. Cluj; Titular: SC SOMESUL CALD PRODUCTIE

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, in cadrul...

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „Eliberare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului-Realizare lucrare AISE Cluj nr.674/2016-Modernizare LEA 20kv Jucu-Geaca între recloser Gădălin și recloser Geaca, jud.Cluj”, propus a fi amplasat în localitatea Geaca, comuna Geaca, jud. Cluj, beneficiar SC FISE ELECTRICA SERV SA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de luni-joi intre orele 09.00-14.00 si vineri, între orele 09.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj şi la adresa de e-mail: office@apmcj.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată pentru proiectul „Construire depozit produse finite (P), birouri (P+E), amenajări exterioare, parcare interioară, panouri publicitate –firmă luminoasă, soclu stâlpi steaguri, cabină poartă, magazie deșeuri, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități” în comuna Apahida, sat Sânnicoara str. Clujului f.n., jud. Cluj. Titular: S.C. KOBER S.R.L. cu sediul în comuna Dumbrava Roșie, str. Uzinei nr. 2, județul Neamț

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată pentru proiectul „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA TURENI, JUDEȚUL CLUJ”, în comuna Tureni, localitățile Comșești și Tureni, județul Cluj. Titular: COMUNA TURENI prin primar MĂNĂILĂ ELENA DANIELA cu sediul în localitatea Tureni, str. Principală nr. 243, județul Cluj Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, luni între orele 9,00-16,30, marți-joi între orele 9.00 – 14,00, vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la publicarea anunțului pe site.

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată pentru proiectul „CONSTRUIRE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ÎN CĂTUN MOLITURA, LOCALITATEA JUCU DE SUS, COMUNA JUCU, JUDEȚUL CLUJ”. Titular: COMUNA JUCU cu sediul în comuna Jucu, localiatatea Jucu de Sus, str. Principală nr. 112, județul Cluj Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, luni între orele 9,00-16,30, marți-joi între orele 9.00 – 14,00, vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la publicarea anunțului pe site.