DECIZII ETAPA DE INCADRARE 2022 (EIA)

Decizie EIA - Municipiul Cluj-Napoca - MGISTRALA 1 de METROU 001 EIA-6.01.2022 WIP INDUSTRIES Campia Turzii 002 EIA-06.01.2022   S.C. UNITA TURISM HOLDING S.R.L. 003...

DECIZII ETAPA DE INCADRARE 2021

 2021 001 EIA-06.01.2021   SC DENY UTIL COM SRL 002-06.01.2021 NAPOCAMIN Perimetrul Mocsar 003-EIA-11.01.2021 DAM Telecom 004 EIA-19.01.2021   SC...

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul: “ Desfiinţare construcţii administrative şi social culturale;C1-cămin cultural,C2-popicărie-birouri;construcţii industriale şi edilitare:C8-depozit materiale,C9-atelier şcoală,C9-staţie borcane II,C13-coşuri de fum, rampe, platforme, magazii, reţele edilitare, rtc.Schimbare învelitoare clădire industrială şi edilitară C6-atelier mecanic, schimbare destinaţie din C10-poartă de control în spaţiu expoziţional, modificări interioare clădire, amplasare firmă luminoasă pe faţadă, amplasare firmă luminoasă pe faţada clădirii C3-cantină, împrejmuire la stradă, refacere parţială împrejmuire laterală;desfiinţare parţialăconstrucţii industriale şi edilitare C4-hala vane 1-6**””,” propus a fi amplasat în Turda str.Fabricii nr.71 , jud.Cluj, titular: SC.Ronefer SRL

„Infrastructură de comunicații în bandă largă cu rețele de tip NGN în județul Cluj” propus a fi amplasat în jud. Cluj, titular: SC Dam Telecom Services SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în...

Anunţ public privind luării deciziei etapei de încadrare (fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului și de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare) pentru:  Proiectul „ANSAMBLU ELECTROENERGETIC FORMAT DIN DOUĂ CENTRALE CE1+CE2 DOTATE CU GRUPURI GENERATOARE ANTRENATE CU MOTOARE PE GAZ CU CAPACITATE 2X6,72 MWe PE PLATFORME BETONATE, AMENAJĂRI PARCĂRI ȘI PLATFORME BETONATE, CĂI INTERIOARE DE ACCES, SPAȚIU DE SERVICII AUXILIARE, AMPLASARE TRANSFORMATOARE T1, T2 ȘI TSI 1+2A, ÎMPREJMUIRI AFERENTE ȘI EXTINDERE REȚEA 20kV” în municipiul Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor, nr. 157, județul Cluj,  titular: S.C. NOVA POWER and GAS S.R.L.

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului și de a nu solicita efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „Elaborare documentație P.U.D și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire casă de vacanță”, propus a fi amplasat în com. Râșca, Carieră Fântânele, extras de carte funciară pentru informare nr. 50506 Râșca, jud. Cluj, titular dl Bărbânță Dorinel.

Amenajare pădure Parc Făget, organizare de şantier

APM Cluj anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurii de evaluare a impactului...

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului și de a nu solicita efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „Amplasare fibră optică CL0470 Bărăi – Fizeșul Gherlii” propus a fi amplasat în comuna Căianu, loc. Bărăi, com. Bonțida, loc. Bonțida, Coasta Tăușeni, com. Mintiu Gherlii, loc. Mintiu Gherlii, com. Sic, loc. Sic, com. Fizeșu Gherlii, loc. Fizeșul Gherlii, Bonț, Nicula, Săcălaia, jud. Cluj, titular Orange România SA.

APM Cluj anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire şi operaţionalizare Centru de excelenţă a mobilei în cadrul Cluster Mobilier Transilvan, împrejmuire proprietate, amenajări exterioare, racorduri şi branşamente la utilitaţi”, propus a fi amplasat în mun. Cluj – Napoca, str. Oaşului, fn, nr. cad. 337792, jud. Cluj; titular: ASOCIAŢIA CLUSTER MOBILIER TRANSILVAN

Anunţ public privind luării deciziei etapei de încadrare (fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului și de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare) pentru:  Proiectul ”DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT P – CORP C1 ȘI ÎNFIINȚARE LOC CAMPING PRIN REABILITARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CORP C2 DIN GRAJD CU ȘURĂ ȘI BUCĂTĂRIE DE VARĂ ÎN CĂSUȚE TIP BUNGALOW CU 10 LOCURI DE CAZARE, AMENAJĂRI INCINTĂ, CONSTRUIRE BAZIN VIDANJABIL DE 12,00 MC” în comuna Sic, sat Sic, strada a I-a, nr. 190, județul Cluj  titular: TULIPAN CAMPING S.R.L.-D, prin CSORBA ZSUZSANNA-EMESE  sediu social: comuna Sic, sat Sic, strada a I-a, nr. 318, județul Cluj

APM Cluj anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire supermarket LIDL, sistematizare verticală, amenajări accese şi parcări, amplasare panouri publicitare şi totem, amplasare post trafo, branşamente utilităţi, deviere reţele existente şi împrejmuire”, propus a fi amplasat în mun. Dej, str. Crângului, nr. 23, jud. Cluj; titular: S.C. LIDL ROMÂNIA SCS

Anunţ public privind luării deciziei etapei de încadrare (fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului se evaluare adecvată și de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare) pentru:  Proiectul ”FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SITULUI POLUAT ISTORIC – DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE UTC – POȘTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA) – ETAPA II – LUCRĂRI DE REABILITARE SIT POLUAT ISTORIC” în municipiul Turda, strada Petru Maior (Poșta Rât), nr. F.N. (CF nr. 62887 – Turda, Nr. CAD 62887), județul Cluj  titular: MUNICIPIUL TURDA,  sediu: municipiul Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Cluj

Anunţ public privind luării deciziei etapei de încadrare (fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului și de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare) pentru:  Proiectul „CONSTRUIRE PARK AND RIDE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI REALIZARE ACCES, DEVIERE REȚELE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, SPAȚII PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC, BIKE - SHARING” propus a fi realizat în municipiul Cluj Napoca, strada Traian Vuia, nr. 149-151, județul Cluj  titular: CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ  sediu social: Cluj-Napoca, strada Calea Dorobanților, nr. 106, județul Cluj

Anunţ public privind luării deciziei etapei de încadrare (fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului și de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare) pentru:  Proiectul „MODERNIZARE FERMĂ PISCICOLĂ – CONSTRUIRE ANEXĂ FERMĂ PISCICOLĂ, ACCES, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA REȚELELE DE UTILITĂȚI URBANE – APĂ POTABILĂ ȘI ENERGIE ELECTRICĂ (EXTINDERE REȚELE ȘI BRANȘAMENTE), BAZIN VIDANJABIL” în comuna Ciurila, sat Ciurila (CF nr. 52338 Ciurila, CF nr. 52378 Ciurila, CF nr. 53119 Ciurila, CF nr. 54882 Ciurila), județul Cluj  titular: NOVA POWER & GAZ S.R.L.  sediu social: municipiul Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 6, județul Cluj

Anunţ public privind luării deciziei etapei de încadrare (fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului și de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare) pentru:  Proiectul ”CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+3E+ER, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 52 DIN 21.03.2019”, din Florești, strada Stejarului nr. 47, 66, județul Cluj  titular: SCHIAU-TOFAN COSMIN DAN, SCHIAU-TOFAN NICOLETA-SPERANȚA, TOFAN NICOLAE-CLAUDIU  sediu social: municipiul Cluj-Napoca, strada Moricz Zsigmond, nr. 9, județul Cluj

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului și de a nu...

APM Cluj anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire staţie distribuţie carburanţi, amplasare totem, amenajări exterioare şi signalistică, împrejmuire teren proprietate, racorduri şi branşamente la utilităţi, opearţiuni notariale şi organizare de şantier”, propus a fi amplasat în mun. Cluj – Napoca, str. Frunzişului, fn, nr. cad. 324394; 318308; 319141jud. Cluj; titular: S.C. SOCAR PETROLEUM S.A.

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului și de a nu solicita efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire casă familială P, anexă gospodărească P, amenajări exterioare, împrejmuire teren, acces auto și pietonal, parcare auto, amplasare bazin vidanjabil din P.V.C, racorduri și branșamente utilități urbane existente” propus a fi amplasat în com. Chinteni, loc. Pădureni, f.n, jud. Cluj, titular Roman Călin.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru obiectivele: „Dezafectare utilaje din cadrul stației de epurare biologică fără lucrări de construire” propus a fi realizat în municipiul Dej, strada Baia Mare, nr. 39D, județul Cluj, „Dezafectare instalații și utilaje din cadrul mașinii de hârtie+anexe, fără lucrări de construire” propus a fi amplasat în municipiul Dej, strada Bistriței, nr. 63, județul Cluj și „Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de dezafectare instalații și utilaje din cadrul stației de captare apă (Baraj Mica)” propus a fi realizat în comuna Cuzdrioara, sat Cuzdrioara, județul Cluj; titular: CHIMCOMPLEX BORZEȘTI S.A., punct de lucru Dej.

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului și de a nu solicita efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „Execuția lucrărilor de explorare pentru sare gemă, lucrări suplimentare an II, perimetrul Valea Sărată Turda” propus a fi amplasat în loc.Turda, jud. Cluj, propus a fi amplasat în loc. Turda, jud. Cluj, titular SC SAREROM SRL. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din mun. Cluj-Napoca, strada Dorobanților nr.99, în zilele de luni-joi între orele 09-14 și vineri între orele 09-12, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro. Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 16.08.2019.