COMUNA CHINTENI-ANUNT INCADRARE-ALIMENTARE CU APA SALISTEA VECHE

COMUNA CHINTENI-ANUNT INCADRARE-ALIMENTARE CU APA SALISTEA VECHE

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „Program de explorare pentru sare gema, perimetrul Valea Sarata Turda, jud Cluj”, propus a fi amplasat în localitatea Turda, jud. Cluj, beneficiar SC SAREROM SRL. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de luni-joi intre orele 09.00-14.40 si vineri, între orele 09.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro

”Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de efectuare a evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare acumulare piscicolă” în comuna Iclod, sat Iclod f.n, judeţul Cluj. Titular S.C. SINAI COMIMPEX S.R.L. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 şi marți-vineri între orele 9,00-14,00 şi la sediul S.C. SINAI COMIMPEX S.R.L. din comuna Iclod, sat Iclod nr. 504 B, jud. Cluj Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în termen de 8 zile de la publicare în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00.”

S.C. KNAUF GIPS S.R.L. titular al proiectului anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj în cadrul procedurilor de evaluare de a solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, pentru proiectul ”Exploatare gips din perimetrul Leghia Vest – Nadășu, județul Cluj, Sector Minier Sudic” în comuna Aghireșu, sat Leghia f.n, judeţul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, din Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, luni între orele 9,00-16,30, marți-joi între orele 9.00 – 14,00, vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.