Anunţ public privind decizia de încadrare pentru planul: „Amenajamente silvice ale U.P. I Mărgău, U.P. III Răchițele şi U.P. IV Ponor”; titular: Primăria Mărgău

Agenţia pentru protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra necesităţii efectuării evaluării de mediu si evaluarii adecvate în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Amenajamente...

Anunt public încadrare plan „PUZ-Dezvoltare ansamblu rezidenţial cu dotǎri”, în Cluj-Napoca, str. Calvaria, fn., jud. Cluj, titular SC General Construct- Suceava

„ Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj a luat decizia că „PUZ-Dezvoltare ansamblu rezidenţial cu dotǎri”, în Cluj-Napoca, str. Calvaria, fn., jud. Cluj, titular SC General Construct- Suceava, nu...

Anunt decizie ȋncadrare „Amenajamentul Silvic al UP XV Mureş-Cluj”, ȋn județele Mureş şi Cluj, titular S.C. IRI FOREST ASSETS S.R.L

“ Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Amenajamentul Silvic al UP XV Mureş-Cluj, ȋn județele Mureş şi Cluj, titular S.C. IRI FOREST ASSETS S.R.L, nu necesită...

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „PUZ –INTRODUCEREA TERENULUI DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN –STR. PINTICULUI (ZONA DE DRUM SITUATĂ ÎNTRE OCNA DEJ ȘI SAT PINTIC” în municipiul Dej, str. Pinticului F.N., jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Titular: Titular: MUNICIPIUL DEJ Dej, str. 1 Mai nr. 2, județul Cluj Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”