Despre eticheta ecologică

Concepută în 1992 de către Comisia Europeană, eticheta ecologică europeană încurajează operatorii economici să comercializeze bunuri şi servicii cu un impact redus asupra mediului, mai ales că multe dintre măsurile ecologice aduc o valoare în plus operatorilor prin reducerea costurilor.
Eticheta ecologică nu este altceva decât un simbol grafic sau un scurt text descriptiv aplicat pe produs, respectiv ambalaj, într-o broşură sau în alt document informativ care însoţeşte produsul şi care oferă informaţii despre cel puţin unul şi cel mult trei tipuri de impact asupra mediului. Potrivit reglementărilor normelor legale, eticheta ecologică se acordă grupurilor de produse care îndeplinesc următoarele condiţii:

- potenţial ridicat de protecţie a mediului, care să determine alegerea făcută de cumpărător;

- avantaje competitive pentru producătorii de bunuri şi/ sau prestatorii de servicii;

- cerere mare de consum sau utilizare finală prin volumul de vânzări.

Comercianţii pot solicita acordarea etichetei ecologice numai pentru produsele introduse pe piaţă sub numele propriei mărci.

 

Eticheta ecologică europeană vizează 24 de grupe de produse din diferite sectoare de activitate şi se referă în mod special la impactul produsului asupra mediului înconjurător: ambalajele în care sunt comercializate sunt reciclabile, produsul este biodegradabil şi are o durabilitate ridicată.   

Pentru susţinerea unui mediu sănătos şi nepoluant, Comisia Europeană a adoptat, pe baza unor studii de specialitate, o legislaţie privind acordarea statutului de produs ecologic unor categorii de produse şi servicii dintre cele mai diverse, dar a căror finalitate o reprezintă protecţia mediului. Producătorii nu ezită să dea o imagine ecologică produsului lor, punând pe etichete cuvinte sau menţiuni ecologice („eco-naturale“, „ecologic“) sau pe ambalaj („contribuie la respectarea mediului“, „biodegradabil“). Inscripţiile de pe etichete sunt, în general, greu sau chiar imposibil de verificat de către consumator, acesta putând fi, deci, cu uşurinţă, înşelat.   Singura modalitate de certificare a produselor ecologice rămâne prezenţa pe ambalaje a „florii europene“, simbolul grafic creat de Comisia Europeană încă din anul 1992. Eco-etichetele se regăsesc în special pe ambalajele de băuturi, aparatele foto de folosinţă unică sau baterii. În privinţa impactului asupra mediului, produsele numite ecologice prezintă un uşor avantaj.