Back

Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

Reţeaua locală de Monitorizare a Calităţii Aerului din județul Cluj construită în anul 2005, prin Proiectul PHARE RO 2002 “Îmbunătăţirea reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului” este formată din cinci staţii automate de monitorizare, echipate cu analizoare performante care aplică metodele de referinţă prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Stațiile sunt dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO2/NOX), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în supensie (PM10 si PM2.5), benzen (C6H6) metale grele (plumb, cadmiu, nichel, arsen, mercur), hidrocarburi aromatice policiclice.

Datele privind calitatea aerului sunt colectate şi transmise către panourile de informare a publicului, iar după validarea primară în centrul judeţean Cluj sunt transmise spre evaluare și certificare Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului. Poluanţii monitorizați, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare precum şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind calitatea aerului armonizată cu reglementările europene.

Stațiile sunt amplasate astfel:

Stația CJ1 – Stație de trafic amplasată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu (în faţa blocului 5B, lângă OMV) cod poştal 400690

 • evaluează influența emisiilor provenite din trafic și are raza ariei de reprezentativitate de 10-100 m;
 • monitorizează poluanții: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NOx, NO2), monoxid de carbon (CO),  benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen, p-xilen, pulberi în suspensie (PM10) gravimetric și pulberi în suspensie (PM10) automat, hidrocarburi aromatice policiclice.

Stația CJ-2 – Stație de fond urban amplasată în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 6 cod poştal 400158

 • evaluează influenţa "aşezărilor umane" asupra calităţii aerului şi are raza ariei de reprezentativitate de 1-5 km;
 • monitorizează poluanții: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO,NOx,NO2), benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen, p-xilen, pulberi în suspensie (PM2,5) și (PM10) gravimetric şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii)

Stația CJ-3 – Stație de fond suburban amplasată în municipiul Cluj-Napoca, Bdul 1 Decembrie 1918, cod poştal 400699

 • evaluează influenţa "asezarilor umane" asupra calității aerului şi are raza ariei de reprezentativitate de 10-15 km;
 • monitorizează poluanții: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO,NOx,NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), şi pulberi în suspensie (PM10) gravimetric.

Stația CJ-4 – Stație de tip industrial amplasată în municipiul Cluj-Napoca, Str. Dâmboviței, cod poştal 400584

 • evaluează influența surselor industriale asupra calității aerului şi are raza ariei de reprezentativitate de 100 m – 1 km;
 • monitorizează poluanții: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO,NOx,NO2), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) automat şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Stația CJ-5 – Stație de fond urban amplasată în municipiul Dej la intersecția str. 21 Decembrie, colț cu str.Vasile Alecsandri (în fața imobilului cu nr.2)

 • evaluează influenţa "aşezărilor umane" asupra calităţii aerului şi are raza ariei de reprezentativitate de 1-5 km;
 • monitorizează poluanții: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO,NOx,NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen,   m-xilen, p-xilen şi pulberi în suspensie (PM10) gravimetric.

  Informaţii privind parametrii de calitate a aerului monitorizate de către staţiile automate ale judeţului Constanta se pot accesa la adresa http://www.calitateaer.ro Site-ul afişează indicii de calitate si valorile măsurate, actualizate orar, aflate in curs de validare si certificare.