Back

Programarea acțiunilor de evaluare a speciilor de carnivore strict protejate (urs, lup, râs și pisică sălbatică) în primăvara anului 2024

În lunile aprilie-mai 2024 se va desfăşura monitorizarea si estimarea efectivelor speciilor urs brun, lup, râs și pisică sălbatică pe teritoriul judeţului Cluj. Având în vedere atribuţiile ce revin  autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în realizarea studiilor speciale de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj organizează  împreună cu gestionarii fondurilor cinegetice acţiunea de evaluare a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică, conform metodologiei de evaluare stabilită de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

 Astfel,  gestionarii fondurilor cinegetice au realizat şi  transmis Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj programarea acţiunilor de evaluare a efectivelor de urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică pentru primăvara anului 2024. Pe baza acestei programări, gestionarii fondurilor cinegetice împreună cu reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, vor participa la acţiunea de evaluare în teren şi vor verifica corectitudinea datelor înregistrate. La aceste echipe mixte pot participa și reprezentați ai Garzii Forestiere, ai autorității publice centrale care răspunde de agricultură, a unităților administrativ-teritoriale pe raza cărora se află fondurile cinegetice, a  proprietarilor de terenuri, precum și reprezentanţi ai institutelor de cercetare și învățămînt în domeniul cinegetic sau al biodiversității, ONG-uri (cu implicare directă în domeniul biodiversității) cu anunțarea prealabilă a organizatorilor acțiunilor de monitorizare și estimare.

Evaluarea se va întocmi pe fonduri cinegetice şi se va analiza și centraliza la nivel de judeţ, pe fonduri cinegetice și gestionari.

Programare evaluare carnivore