Back

Titlu: Anunt public privind decizia de incadrare pentru planul/programul, Elaborare PUZ parc municipal” amplasat în Campia Turzii, jud.Cluj TITULAR PRIMARIA CAMPIA TURZII

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că, Elaborare PUZ parc municipal” amplasat în Campia Turzii, jud.Cluj, TITULAR PRIMARIA CAMPIA TUTZII nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”