Campania europeanǎ de informare şi liber acces la informaţii ȋn domeniul protecţiei consumatorilor  “InfoCons – protecţia consumatorilor”     

 

 

Campania nationala VINEREA VERDE Stop! Azi, mașina stă pe loc!

 

Pentru consultarea vechiului site al APM Galati click aici

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE

ANUNŢ IMPORTANT!!!

VĂ ATENȚIONĂM ASUPRA FAPTULUI CĂ NU SE VOR ÎNREGISTRA ȘI NU VOR INTRA ÎN PROCEDURA DE REGLEMENTARE DOCUMENTAȚIILE CARE NU PREZINTĂ DOVADA ACHITĂRII TARIFULUI (EXTRAS DE CONT, MANDAT POȘTAL, ORDIN DE PLATĂ VIZAT DE BANCĂ/TREZORERIE)

ȘI CARE NU PREZINTĂ DOCUMENTELE MINIME NECESARE CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE.

Pentru o comunicare eficientă şi rapidă sunt necesare datele de contact ale titularilor (adrese de e-mail şi/sau numerele de telefon/fax).

Plata taxelor/tarifelor se va face numai prin intermediul oficiilor poștale sau a băncilor/trezoreriilor, cu următoarele date:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

COD FISCAL 4006740

CONT  RO91TREZ3065032XXX000361

TREZORERIA GALAȚI

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, astfel:

  1. Telefon: 0236 460 049
  2. Fax: 0236 471 009
  3. E-mail: office@apmgl.anpm.ro
  4. Poştǎ/Curierat: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

Str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, cod 800322

 

ANUNȚ IMPORTANT

16.06.2020

APM Galaţi informează persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi în baza autorizaţiilor de mediu/autorizaţiilor integrate de mediu, despre publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului MMAP nr. 1150 din 11.06.2020 privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu. Data intrării în vigoare a acestei proceduri este 11 iulie 2020.

Conform prevederilor ordinului susmenţionat obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi pentru autorizaţiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

Ţinând cont de data intrarii în vigoare a Ordinului MMAP nr. 1150 /11.06.2020, titularii autorizaţiilor / autorizaţiilor integrate de mediu valabile au obligaţia de a solicita la APM Galaţi viza anuală în baza unei documentaţii care va conţine:

  • cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
  • raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM Galaţi rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menţiona data la care a încărcat datele în sistem;
  • declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
  • dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizaţiile de mediu/ 300 de lei pentru autorizaţiile integrate de mediu

Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

Formulare necesare depunerii solicitarii vizei anuale:

Cerere viza anuala conform Anexa 1 Ordin 1150/2020

Declaratie pe propria raspundere-viza anuala conform Anexa 2 Ordin 1150/2020

 

 ATENTIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

Pentru consultarea vechiului site al APM Galati click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail 
arhiva[@]anpm.ro

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

ANUNT 

Va informam ca incepand cu data de 10.04.2013, se vor pune in functiune subsistemele SIM.Webform.Public care asigura fluxul automat de creare si inregistrare electronica a cererii in cadrul APM Galati cu functii dedicate de administrare a cererii privind eliberarea si/sau revizuirea actelor de reglementare, respective SIM.Reglementari de administrare a cererilor, dosarelor si elementelor componente (adrese, clarificari, note, etc) din fluxurile specifice interne ale Serviciului Reglementari din cadrul APM Galati.

Toti operatorii economici si persoanele fizice care solicita acte de reglementare vor transmite cereri privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare atat in format traditional, pe hartie, cat si online(electronic); pentru a asigura consistenta procedurii si a datelor in sistemul SIM, cererile vor fi luate in lucru doar daca exista inregistrata si copia electronica a acesteia, depusa de catre solicitant in sistemul informatic integrat de mediu(SIM).

Pentru inregistrarea cererilor in format electronic este necesara inregistrarea solicitantului in portalul SIM, cu drept explicit de acces al aplicatiei SIM.Webform.Public.

Operatorii noi se vor inregistra la adresa http://raportare.anpm.ro, secţiunea "Înregistrare", conform instrucţiunilor de pe site-ul ANPM (Ghid de utilizare).

Ghid de utilizare formular eFORM de inregistrare operatori economici in SIM
Ghid de utilizare Webform Public pt inregistrare cereri acte de reglementare

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi ale H.G. nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului se desfiinţează, iar în judeţele în care au funcţionat acestea se înfiinţează Agenţiile Judeţene pentru Protecţia Mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi îndeplineste la nivelul judeţului Galaţi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Date de contact:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

Strada Regiment 11 Siret nr. 2 Galaţi, judeţul Galaţi, Cod 800322

E-mail: secretariatgalati[@]apmgl.anpm.ro; office[@]apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; 074 624 8537; Fax 0236.471.009

Director Executiv: Robert Mihai RUSU

C.F. 4006740 TREZORERIA GALATI

CONT IBAN RO91TREZ3065032XXX000361

PROGRAM DE FUNCŢIONARE

LUNI – JOI

VINERI

8.00 – 16.30

8.00 – 14.00

PROGRAM DE AUDIENŢE DIRECTOR EXECUTIV

JOI

10.00 – 12.00

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

DEPUNERE DOCUMENTAŢII, ÎNREGISTRARE DOSARE şi RAPORTĂRI, ELIBERARE ACTE REGLEMENTARE

LUNI – JOI

VINERI

9.00 – 15.00

9.00 – 12.00

Audiențele se desfășoară în fiecare zi de joi a săptămânii, între orele 10:00 și 12:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi din strada Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi.

Cetăţenii care solicită audiență la conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi trebuie să formuleze o cerere care să cuprindă:

- datele de identificare ale persoanei care solicită audiența;

- datele de contact (inclusiv un număr de telefon, adresa de e-mail);

- o scurtă descriere a situației care urmează a fi prezentată, scopul audienţei.

Formularul de cerere poate fi descărcat de pe site-ul APM Galaţi:  www.apmgl.anpm.ro .

Cererile de audiență pot fi depuse direct la sediul APM Galaţi, prin poștă, fax: 0236 460049 sau e-mail la adresa: office[@]apmgl.anpm.ro.

Formular audiente Agentia pentru Protectia Mediului Galati