Descriere

BIROUL DEŞEURI ŞI SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE

 

Domeniul Deşeuri

Atribuţii specifice:

 1. îndeplineşte toate atribuţiile prevăzute pentru APM, conform legislaţiei în vigoare;
 2. monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor, la nivel regional;
 3. înaintează rapoarte către ANPM privind acţiunile de implementare a legislaţiei referitoare la gestionarea deşeurilor la nivel regional;
 4. elaborează rapoarte privind starea mediului la nivel regional, pe domeniul gestionarea deşeurilor;
 5. asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul propriu de activitate, şi participă la vizite de amplasament;
 6. asigură suportul tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizări, reclamaţii, întrebări din partea presei, pe domeniul propriu de activitate;
 7. asigură suportul tehnic şi participă la activităţi de informare şi conştientizare, pe domeniul propriu de activitate;
 8. participă la controale tematice, la solicitarea GNM;
 9. asigură suportul tehnic pentru fundamentarea planurilor de acţiune în domeniul gestionării deşeurilor;
 10. participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul gestionării deşeurilor;
 11. coordonează elaborarea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor
 12. colaborează la elaborarea şi monitorizarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor;
 13. colaborează cu APM pentru identificarea şi instruirea operatorilor economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la gestionarea deşeurilor;
 14. coordonează colectarea de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor referitoare la gestionarea deşeurilor, conform cerinţelor legale în vigoare, şi asigură validarea şi prelucrarea acestora la nivel regional, pe următoarele domenii:
  • generarea şi gestionarea deşeurilor municipale şi industriale
  • deşeuri de ambalaje
  • deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)
  • vehicule scoase din uz (VSU)
  • deşeurilor de baterii şi acumulatori
  • echipamente cu PCB / PCT
  • uleiuri uzate
  • nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti
  • depozitarea deşeurilor
  • incinerarea deşeurilor
  • transportul deşeurilor pe teritoriul României.