Descriere

 

Domeniul Deşeuri

Atribuţii specifice:

1) monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor, la nivel judeţean
2) înaintează rapoarte către ANPM privind acţiunile de implementare a legislaţiei referitoare la gestionarea deşeurilor la nivel judeţean
3) elaborează rapoarte privind starea mediului la nivel judeţean, pe domeniul gestionarea deşeurilor
4) asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul propriu de activitate, şi participă la vizite de amplasament
5) asigură suportul tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizări, reclamaţii, întrebări din partea presei, pe domeniul propriu de activitate
6) asigură suportul tehnic şi participă la activităţi de informare şi conştientizare, pe domeniul propriu de activitate
7) participă la controale tematice, la solicitarea GNM
8)  participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul gestionării deşeurilor
9) colaborează la elaborarea şi monitorizarea planurilor de gestionare a deşeurilor
10) aprobă transporturile de deşeuri periculoase pe teritoriul României
11) emite avizul de împrăştiere a nămolului conform legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură
12) aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care conţin sau sunt contaminate cu PCB
13) identifică operatorii economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor şi asigură instruirea acestora
14) colectează, validează şi prelucrează date şi informaţii referitoare la gestionarea deşeurilor, conform cerinţelor legale în vigoare, pe următoarele domenii:
     - generarea şi gestionarea deşeurilor municipale şi industriale
     - deşeuri de ambalaje
     - deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)
     - vehicule scoase din uz (VSU)
     - deşeurilor de baterii şi acumulatori
     - echipamente cu PCB / PCT
     - uleiuri uzate
     - nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti
     - depozitarea deşeurilor o incinerarea deşeurilor
     - transportul deşeurilor pe teritoriul României
15) realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei.