Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului

Achitarea tarifelor se va face in contul Agentiei pentru Protectia Mediului Galati

Ghiduri JASPERS

Convocari C.S.C. - C.A.T.

Solicitari de Acorduri, Avize, Autorizatii de mediu si Autorizatii integrate de mediu care urmeaza sa parcurga procedura de reglementare 

Convocator sedinta CAT/CSC 11.08.2020 afisat in data de 06.08.2020 

Memorii/Fişe de prezentare

Solicitări autorizaţii de mediu

1. S.C. AGRIROCO S.R.L. – activități cod CAEN rev. 2: 0161 – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală şi 5210 – Depozitări, com. Schela, nr. 1.135 M – etapa de analiză inițială;

2. S.C. KLAUS S.R.L. – activitate cod CAEN rev. 2: 1051 – Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor, mun. Tecuci, str. Prundului, nr. 27 C – etapa de analiză inițială;

3. S.C. MITAGRO NUTRITION S.R.L. – activităţi cod CAEN rev. 2: 0161 – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală şi 5210 – Depozitări, sat Lieşti, com. Lieşti, str. Nichita Stănescu, nr. 114 – etapa de luare a deciziei ;

4. S.C. MEDIA TRANS S.R.L. – activități cod CAEN rev. 2: 4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto), 4671 – Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate, 4730 – Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri (carburanţi autovehicule) şi 9601 – Spălarea şi curăţarea articolelor textile, mun. Galaţi, Drumul de Centură, nr. 67 – etapa de analiză inițială;

5. SOCIETATEA AGRICOLA DEALUL COVURLUI – activităţi cod CAEN rev. 2: 0164 – Pregătirea seminţelor ín vederea ínsămânţării şi 5210 – Depozitări, com. Băleni, str. Suhurlui, nr. 96 – etapa de analiză inițială;    

Solicitări acord de mediu

1. S.C. CRIOMEC S.A. – proiect „Modernizare și extindere clădire hală producție și birouri și desființare construcții C 1 – Ventilator, C 2 – Magazie, C 3 – Atelier autoservice, C 4 – Cabină poartă”, mun. Galați, str. Calea Prutului, nr. 12, lot 2/1, lot 2/2/2 – etapa de încadrare;

2. C.N.A.P.D.M. Galaţi şi A.F.D.J. GALATI R.A. – proiect “Modernizare platformă şi covor asfaltic platformă acces garaje”, mun. Galaţi, str. Portului, nr. 52 A – etapa de încadrare;

3. A.N.A.R. – A.B.A. PRUT – BÂRLAD – proiect “Amenajare râu Siret în localitatea Şendreni, jud. Galaţi”, sat Şendreni, com. Şendreni, mal stâng, albia minoră râu Siret – etapa de încadrare;

4. U.A.T. COMUNA FRUMUȘIȚA – proiect ,,Amenajare curte bază de agrement cu specific pescăresc Frumușița”, com. Frumușița – etapa de încadrare; 

Solicitari avize de mediu

1. S.C. XTREME LIGHTING S.R.L. – P.U.D. ,, Spălătorie auto în regim autoservire”, mun. Galați, str. Traian, T 46/1, P 189/2/1, lot 1 – etapa de încadrare.