Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului

Achitarea tarifelor se va face in contul Agentiei pentru Protectia Mediului Galati

Ghiduri JASPERS

Convocari C.S.C. - C.A.T.

Solicitari de Acorduri, Avize, Autorizatii de mediu si Autorizatii integrate de mediu care urmeaza sa parcurga procedura de reglementare 

Convocator sedinta CAT/CSC 02.06.2020 afisat in data de 28.05.2020

Memorii/Fişe de prezentare

1. Solicitări acorduri de mediu:

S.C. OMV PETROM S.A. – proiect „Lucrări de abandonare aferente sondei E1 Frumuşița”, extravilan com. Tuluceşti, sat Şiviţa, T 44 – etapa de íncadrare

S.C. OMV PETROM S.A. – proiect „Lucrări de abandonare aferente sondei 108 Frumuşița”, extravilan com. Tuluceşti, sat Şiviţa, T 44 – etapa de íncadrare

2. Solicitări autorizaţii de mediu:

S.C. FLORICULTURA S.R.L. – activități cod CAEN rev. 2: 0161 – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală şi 5210 – Depozitări, sat Costi, com. Vânători, str. Prelungirea Foltanului, nr. 55 – etapa de analiză iniţială a solicitării 

S.C. PATISGAL S.R.L. – revizuire A.M. nr. 116/27.06.2014, mun. Galaţi, Aleea Industriilor, nr. 4, 6, 9, activităţi cod CAEN rev. 2: 1071 – Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, pentru o capacitate mai mare de 1 t/zi produs finit, 1072 – Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor, fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie, pentru o capacitate mai mare de 1 t/zi produs finit, 1082 – Fabricarea produselor de cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase şi 5210 – Depozitări (Instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice) – etapa de luare a deciziei