Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului

Achitarea tarifelor se va face in contul Agentiei pentru Protectia Mediului Galati

Ghiduri JASPERS

Convocari C.S.C. - C.A.T.

Solicitari de Acorduri, Avize, Autorizatii de mediu si Autorizatii integrate de mediu care urmeaza sa parcurga procedura de reglementare 

Convocator sedinta CAT/CSC 18.06.2019 afisat in data de 13.06.2019

S.C. DALGRIN S.R.L. – activităţi cod CAEN rev. 2: 0161 – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală, 0163 – Activităţi după recoltare, 0164 – Pregătirea seminţelor şi 5210 – Depozitări, sat Folteşti, com Folteşti, nr. 544 - Descarca

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. pentru Dumitrescu Florinproiect „Extindere de reţea gaze naturale şi branşament PRM”, com. Vânatori, satul Costi - Descarca

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. pentru Seranfir Constantinproiect „Extindere reţea, branşament gaze naturale şi post reglare măsură”, mun. Galați, str. Vădeni - Descarca

S.D.E.E. MUNTENIA NORD – S.D.E.E. Galaţi proiect „Montarea celui de al doilea transformator de putere 110/20 kV în stația de transformare 110/20 kV Cudalbi, jud. Galați”, com. Cudalbi - Descarca

S.D.E.E. MUNTENIA NORD – S.D.E.E. Galaţi prin S.C. EL Marp Company S.R.L. proiect „Alimentare cu energie electrică ansamblu de locuinţe "Central Park" – instalaţie electrică de racordare”, mun. Galaţi, str. Tecuci, nr. 166; str. Basarabiei, nr. 121-B - Descarca