Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului

Achitarea tarifelor se va face in contul Agentiei pentru Protectia Mediului Galati

Ghiduri JASPERS

Convocari C.S.C. - C.A.T.

Solicitari de Acorduri, Avize, Autorizatii de mediu si Autorizatii integrate de mediu care urmeaza sa parcurga procedura de reglementare 

Convocator sedinta CAT/CSC 17.09.2019 afisat in data de 12.09.2019 

Solicitări acorduri de mediu:

"Hala depozitare produse metalice" - SC TO PIETRICICA SRL

Solicitări avize de mediu:

"PUD Spatiu servicii - spalatorie auto" - C.I.A. DIMITRI TAXI SRL