Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului

Achitarea tarifelor se va face in contul Agentiei pentru Protectia Mediului Galati

Ghiduri JASPERS

Convocari C.S.C. - C.A.T.

Solicitari de Acorduri, Avize, Autorizatii de mediu si Autorizatii integrate de mediu care urmeaza sa parcurga procedura de reglementare 

Convocator sedinta CAT/CSC 16.10.2018  

S.C. MANEA CONSTRUCZIONI S.R.L. şi S.C. CONTAINERS OFFICE S.R.L. – proiect „Magazin retail, amenajare parcaje la sol, amenajarea incintei cu spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, semnale publicitare, împrejmuire, organizare de şantier şi amenajare gospodărie de apă” - Descarca

S.C. APĂ CANAL S.A. – proiect „Executarea unui puţ forat la adâncimea de 130 m pentru suplimentarea surselor de alimentare cu apă potabilă a localităţii Cudalbi, com. Cudalbi, jud. Galaţi” - Descarca

S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A. (pentru RADU VALENTIN) – proiect „Extindere reţea, branşament gaze naturale şi post reglare măsură” - Descarca

COMUNA SUCEVENI – proiect „Modernizare drum DE 24-20, sat Rogojeni, com. Suceveni, jud. Galaţi” - Descarca