Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului

Achitarea tarifelor se va face in contul Agentiei pentru Protectia Mediului Galati

Ghiduri JASPERS

Convocari C.S.C. - C.A.T.

Solicitari de Acorduri, Avize, Autorizatii de mediu si Autorizatii integrate de mediu care urmeaza sa parcurga procedura de reglementare 

Convocator sedinta CAT/CSC 13.12.2018 

S.C. DUMLEO DAMAVEL GOLD S.R.L. – proiect „Construire spălătorie şi vulcanizare în Bereşti, jud. Galaţi” - Descarca

S.C. PETROSTAR S.A. – proiect „Reabilitare instalaţie de protectie catodică cu injecţie de current SPC str. Domnească – incintă Grădina Publică şi realizare record catodic, între SPC şi reţeaua de gaze din str. Elena Doamna” - Descarca

S.C. DANLAU STONE S.R.L. – proiect „Extindere iaz piscicol – perimetrul Iveşti T26, com. Ivesti, jud. Galaţi” - Descarca