Contact

Date de contact:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

Strada Regiment 11 Siret nr. 2 Galaţi, judeţul Galaţi, Cod 800322

Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

E-mail: office@apmgl.anpm.ro;  Web site: http://apmgl.anpm.ro

Director Executiv: Robert Mihai RUSU

C.F. 4006740 TREZORERIA GALATI

CONT IBAN RO91TREZ3065032XXX000361

 

Relații cu presa/mass-media:

Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

E-mail: office@apmgl.anpm.ro

PROGRAM DE FUNCŢIONARE

LUNI – JOI

VINERI

8.00 – 16.30

8.00-14.00

 

PROGRAM DE AUDIENŢE

DIRECTOR EXECUTIV

 JOI

10.00 – 12.00

Cetăţenii care solicită audiență la conducerea APM Galaţi trebuie să formuleze o cerere care să cuprindă:

- datele de identificare ale persoanei care solicită audiența;

- datele de contact, inclusiv un număr de telefon;

- o scurtă descriere a situației/subiectului, care urmează a fi prezentată;

- cererile de audiență pot fi depuse direct la sediul APM Galaţi, prin poștă, fax sau e-mail la adresa: office@apmgl.anpm.ro .

 

 

   

 

Petiții:

Prin petiție se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

Petițiile pot fi depuse direct la sediul APM Galaţi sau pot fi transmise prin poștă, fax, sau e-mail.

Adresă de e-mail pentru transmiterea petițiilor: office@apmgl.anpm.ro .

MODEL PETIŢIE

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.