Cadru Legislativ LABORATOARE

   I. Formular solicitare servicii laborator:

II. Activitatea, strategia şi dezvoltarea

     Activitatea laboratorului:

Monitorizarea integrată a stării mediului în ceea ce priveşte:

  • starea de calitate a apelor uzate şi deşeurilor;
  • starea de calitate a solurilor sub aspectul poluării chimice;
  • nivelul de zgomot;
  • starea de calitate a atmosferei şi precipitaţiilor;
  • radioactivitate factorilor de mediu.

Prelevarea şi analiza probelor la solicitarea altor autorităţi, instituţii publice sau a persoanelor juridice şi fizice;

Participarea la programe de prelevare şi analiză adiţionale cu scopul de a fundamenta studii sau proiecte de mediu iniţiate de Agenţia pentru Protecţia Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Ministerul Mediului.

     Strategia A.P.M. Galaţi:

Realizarea unui sistem adecvat de supraveghere a calităţii mediului;

Obţinerea de informaţii privind starea mediului;

Tendinţa de evoluţie a calităţii mediului pe termen lung. 

     Dezvoltare

     Armonizarea tehnicilor disponibile şi a metodelor de referinţă pentru analiza în laborator cu legislaţia europeană s-a realizat prin dotarea cu echipamente de laborator de înaltă performanţă conform cerinţelor impuse de directivele europene transpuse pe plan naţional.