Back

Proiect acord de mediu 2010-2020

  

Data afisării       Proiect  acord de mediu         Titular de proiect
  2020  
15.09.2020 “Extindere iaz piscicol – perimetrul Iveşti T26, comuna Iveşti, judeţul Galaţi” S.C. DANLAU STONE S.R.L
28.05.2020 „Lucrări de suprafaţă, foraj, echipare de suprafaţă şi conductă de amestec sonda H34 Independenţa” S.C. OMV PETROM SA
28.05.2020 „Lucrări de suprafaţă, foraj, echipare de suprafaţă şi conductă de amestec sonda H30 Independenţa” S.C. OMV PETROM SA
05.05.2020 „Centrală electrică eoliană Cudalbi (turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice, organizare de şantier) şi servitute de trecere subterană/de suprafaţă/aeriană”

S.C. CUDALBI EOLIAN S.R.L. Buzău

07.04.2020 „Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Condrea aval, curs de apă-râu Siret, în vederea decolmatării albiei S.C. WEST STAR AGREGATE S.R.L.
07.02.2020

ANEXĂ la Acordul de mediu nr. 08 din 19.12.2019 ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Galaţi”

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
  2019  
09.12.2019 "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Galati" Consiliul Judetean Galati
26.11.2019 „Lucrări de amenajare platformă, foraj şi drum de acces sondele H31, H33 Independenţa” şi „Echipare de suprafaţă şi conductă sondele H31 H33 Independenţa” S.C. OMV PETROM SA
13.09.2019 „Reabilitarea stației SPR Cotu Văleni și a canalelor de distribuție CD Monofilare, CD1 Monofilare din Amenajarea Brateșul de Sus, județul Galați” A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați
25.06.2019 „Extindere şi modernizare varianta ocolitoare a municipiului Galaţi” CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
06.06.2019 „Amenajare iaz piscicol Nicorești 1 S.C. CONSL TRADE CARIERA S.R.L.
11.04.2019 „Lucrări de amenajare platformă, drum acces şi foraj sonda H11 Independenţa” SC OMV PETROM SA
13.02.2019 "Desfiintare mijloace fixe cladiri si utilaje aferente Uzinei cocsochimice nr.1" SC ArcelorMittal Galati SA
  2018  
26.11.2018 „Lucrări de amenajare platformă drum de acces şi foraj sonda H8  Independenţa” S.C. OMV PETROM SA
31.10.2018 „Amenajare iaz piscicol” S.C. CORI GRIGOS S.R.L.
08.08.2018 "Amenajare iaz piscicol" SC Soragmin SRL
  2017  
07.09.2017 „Modernizarea unităţii de procesare a SC Prutul SA prin extinderea capacităţii de producţie a aburului tehnologic prin utilizarea biomasei şi crearea unei facilitati de producere a uleiului de floarea-soarelui ecologic” S.C. PRUTUL S.A. 
27.06.2017 "Lucrari de suprafata pentru forajul sondelor H18, H23, H21, H24 Independenta" SC OMV PETROM SA
22.06.2017 ,,Reabilitare dig râu Prut în incinta Brateşul de Jos, judeţul Galaţi” Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad
15.05.2017 „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Tecuci” Apa Canal SA Galati
19.04.2017 Anexa la Acordul de mediu nr. 04 din 14.07.2016 emis de A.P.M. Galaţi pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Bereşti” Apa Canal SA Galati
12.04.2017 „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Movileni” Apa Canal SA Galati
13.02.2017 „Lucrări de amenajare iaz piscicol în perimetrul Movileni T. 63/1, P.17, în comuna Movileni județul Galați” S.C. TRALMA S.R.L
  2016  
19.12.2016 “Înfiinţare balastieă – exploatare balast din terasă” S.C. BIND S.R.L
27.10.2016 “Lucrări de amenajare careu foraj sonda H22 Independenţa, în comuna Braniştea, judeţul Galaţi” S.C. OMV PETROM SA
11.10.2016 “Reparaţie capitală convertizor nr.1” ARCELORMITTAL GALAŢI S.A.
14.09.2016 “Lucrări extindere careu foraj sonde H3, H12, H13 Independenţa, pentru forajul sondeor H4, 1497 Independenţa, în comuna Schela, judeţul Galaţi” S.C. OMV PETROM SA
31.08.2016  ,,Lucrări de amenajare iaz piscicol, Perimetrul Condrea, T126, P6 în comuna Umbrăreşti, sat Condrea, judeţul Galaţi” SC Korolis SRL
18.07.2016
  • ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Smîrdan” (CU nr. 120/7466/29.10.2015 emis de CJ Galaţi),
  • ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020 – zona Drăgăneşti-Şendreni (Cluster Galaţi, Aglomerarea Lieşti)” (CU nr. 129/8159/04.11.2015 emis de CJ Galaţi),
  • „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galaţi, în perioada 2014-2020” (CU nr. 1129/13.10.2015 emis de Primăria Municipiului Galaţi),
  • „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galaţi” (CU nr. 1439/24.12.2015 emis de Primăria Municipiului Galaţi) ,
  • „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020 – Cluster Galaţi – Aglomerarea Şendreni – Depozit nămol” (CU nr. 6/13.01.2016 emis de Primăria Comunei Şendreni)
  • „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galaţi în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galaţi”(CU nr. 178/17.09.2015 emis de CJ Vrancea), 

propuse a fi amplasate în intravilan şi extravilan com. Smîrdan, Şendreni, Braniştea, Independenţa, Piscu, Tudor Vladimirescu, Fundeni, Lieşti, Iveşti, Umbrăreşti, Barcea, Drăgăneşti, mun. Galaţi, judeţul Galaţi şi com. Vulturu, jud. Vrancea

APĂ CANAL S.A. GALAŢI
04.07.2016 "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Bereşti" APĂ CANAL S.A. GALAŢI
28.06.2016 "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Tecuci" APĂ CANAL S.A. GALAŢI
28.06.2016 "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Movileni" APĂ CANAL S.A. GALAŢI
06.01.2016 “Lucrări de amenajare iaz piscicol – perimetrul Iveşti T26, în comuna Iveşti, sat Buceşti, judeţul Galaţi” S.C. DANLAU STONE S.R.L
  2015  
26.11.2015 Anexa la acordul de mediu nr. 20 din 15.11.2013 revizuit pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Tulcea” Consiliul Judetului  Tulcea
06.11.2015

ANEXĂ la acordul de mediu nr. 06 din 28.03.2014 emis de A.P.M. Galaţi pentru proiectul,,Lucrări privind varianta de ocolire Galaţi”

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania

04.09.2015 “Relocare linie vopsire VOLOS” ARCELORMITTAL GALAŢI SA
12.08.2015 Lucrări de amenajare platformă drum acces şi foraj sondele H14, H9, H17, H5 Independenţa, în comuna Braniştea, judeţul Galaţi” S.C. OMV PETROM SA
12.08.2015 „Lucrări de amenajare platformă drum acces şi foraj sondele H3, H12, H13 Independenţa, în comuna Schela, judeţul Galaţi”  S.C. OMV PETROM SA
06.07.2015

„Lucrări de amenajare platformă drum acces şi foraj sonda H10 Independenţa, în comuna Independenţa, judeţul Galaţi”

S.C. OMV PETROM SA
27.05.2015 „Lucrări de amenajare platformă drum acces şi foraj sondele H2, H6, H7 Independenţa, în comuna Independenţa, judeţul Galaţi" S.C. OMV PETROM SA
05.05.2015 „Forajul şi echiparea sondelor 109, AR 1 Frumuşiţa din comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi" S.C. OMV PETROM SA
23.03.2015 "Forajul sondei A2 Cudalbi" SC AMROMCO ENERGY SRL
23.03.2015 "Lucrări de foraj şi echiparea sondei 1513 Independenţa, în comunele Slobozia Conachi şi Independenţa" S.C. OMV PETROM SA
04.03.2015 „Lucrari de exploatare de nisip si pietris din terasa, rau Siret – mal stang, în comuna Movileni, judeul Galaţi" S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L.
23.02.2015 "Amenajare piscicolă, construire anexe exploataţie agricolă, căi de acces şi împrejmuire" Pavel I. Eugen
22.01.2015 „Lucrări de foraj şi echiparea sondei H20 Independenţa (careu exploatare şi drum acces sonda H20 Independenţa) în comuna Schela, judeţul Galaţi" S.C. OMV PETROM SA
21.01.2015 "Lucrări de foraj şi echiparea sondei H19 Independenţa, în comuna Independenţa, judeţul Galaţi" S.C. OMV PETROM SA
2014
30.12.2014 "Construire staţie de sortare în Comuna Umbrăreşti, Judeţul Galaţi" S.C. TRALMA S.R.L
18.11.2014 "Lucrări de exploatare a agregatelor minerale din terasă mal stâng râu Siret – perimetrul Ionăşeşti VB, curs de apă – râul Siret, în sat Ionăşeşti, comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi" S.C. REDOXIM 98 S.R.L.
11.11.2014 ,,Lucrări de exploatare agregate minerale din terasa râului Siret, mal stâng, în perimetrul Ionăşeşti, comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi" S.C. EXPOSTAR GROUP S.R.L.
23.09.2014 "Lucrări de extindere iaz piscicol şi sistematizare teren, în comuna Cosmeşti, sat Cosmeşti Vale, judeţul Galaţi" S.C. TRIAL FISH S.R.L.
09.09.2014 "Lucrări de foraj şi echipare a sondelor tip cluster H1, H15, H16 Independenţa" OMV PETROM
21.08.2014  „Centrală electrică eoliană Suhurlui (turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice, organizare de şantier) şi servitute de trecere subterană/de suprafaţă/aeriană"  S.C. SUHURLUI EOLIAN S.R.L. Buzău 
21.08.2014  „Centrală electrică eoliană Pechea (turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier) şi servitute de trecere subterană/de suprafaţă/aeriană"  S.C. PECHEA EOLIAN S.R.L. Buzău
07.08.2014  ,,Lucrări de exploatare nisip şi pietriş terasă mal stâng râu Siret, perimetrul Condrea, comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi, în vederea realizării unei amenajări piscicole"  S.C. TANCRAD S.R.L.
29.07.2014

„Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre în România. Măsura1: Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călărăşi şi Brăila (km 375 – km 170) şi măsuri complementare"

Administratia Fluviala a Dunarii de Jos
01.07.2014  "Lucrări de exploatare carieră de pietriş, în Comuna Bălăbăneşti, Judeţul Galaţi"  S.C. MILANO EDILE S.R.L. 
16.06.2014 "Lucrări de foraj şi echipare a sondelor tip cluster 1517, 1518, 1519 Independenţa" S.C. OMV PETROM SA
12.06.2014 "Foraj convenţional de explorare pentru ţiţei şi gaze naturale – Tecuci Sud 1" S.C. HUNT OIL COMPANY OF ROMANIA SRL
16.05.2014 ,,Staţie sortare agregate minerale în comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi" SC Korolis SRL
06.05.2014 "Restabilirea potentialului baltii Zatun pentru speciile piscicole de interes comercial" Serviciul public Judetean de Administrare a Domeniului Public si Privat
25.04.2014 "Foraj şi echiparea sondei I38 Independenţa în comuna Independenţa, judeţul Galaţi" S.C. OMV PETROM SA
25.04.2014 "Foraj şi echiparea sondei I37 Independenţa în comuna Independenţa, judeţul Galaţi" S.C. OMV PETROM SA
17.03.2014 „Lucrari de exploatare de nisip si pietris din terasa, rau Siret – mal stang, în comuna Movileni, judeul Galaţi" S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L.
17.03.2014 ,,Lucrări privind varianta de ocolire Galaţi" C.N.A.D.N.R
05.02.2014 ,,Modernizare hale" S.C. VANBET S.R.L
22.01.2014 "Lucrări de exploatare agregate minerale de râu în comuna Nicoreşti, sat Ionăşeşti, judeţul Galaţi" S.C. ONLUXAL S.R.L.
  2013  
30.12.2013 „Desfiintare Uzina Cocsochimica nr.2 (UCC2)" S.C. ArcelorMittal Galati SA
20.12.2013 „Centrală electrică eoliană Băleni (turbine eoliene, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier)" S.C. ALIZEU EOLIAN S.A. Buzău
20.12.2013 „Centrală electrică eoliană Băleni (turbine eoliene, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier)" S.C. ALIZEU EOLIAN S.A. Buzău
20.12.2013 „Centrală electrică eoliană Băleni (turbine eoliene, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier)" S.C. ALIZEU EOLIAN S.A. Buzău
20.12.2013 „Centrală electrică eoliană Băleni (turbine eoliene, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier)" S.C. ALIZEU EOLIAN S.A. Buzău
20.12.2013 „Centrală electrică eoliană Băleni (turbine eoliene, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier)" S.C. ALIZEU EOLIAN S.A. Buzău
13.12.2013 „Fermă porcine" S.C. FOODSCA S.R.L.
13.12.2013  „Centrală electrică eoliană – SPGB (turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier) şi servitute de trecere subterană/de suprafaţă/aeriană" S.C. SMART POWER GENERATION BETA S.R.L. Buzău
13.12.2013 „Centrală electrică eoliană – BE (turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier) şi servitute de trecere subterană/de suprafaţă/aeriană" S.C. BĂLENI EOLIAN S.R.L. Buzău
13.12.2013 „Centrală electrică eoliană – SPGA (turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier) şi servitute de trecere subterană/de suprafaţă/aeriană" S.C. SMART POWER GENERATION ALFA S.R.L. Buzău
04.11.2013 "Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Tulcea" Consiliul Judeţean Tulcea
23.08.2013

ANEXĂ la acordul de mediu nr.4/18.01.2011 emis de A.R.P.M. Galaţi pentru proiectul „Depozit de deşeuri nepericuloase Independenţa"

S.C. OMV PETROM S.A. - GRUP ZACAMINTE (FC) INDEPENDENTA - OPRISENESTI 
23.08.2013

ANEXĂ la acordul de mediu nr. 3 din 02.04.2007 emis de A.R.P.M. Galaţi pentru proiectul„Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre în România. Măsura1: Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călărăşi şi Brăila (km 375 – km 170) şi măsuri complementare"

ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS GALATI
13.08.2013

ANEXĂ la Acordul de mediu nr. 2 din 14.05.2007 revizuit la data de 11.05.2009 emis de A.P.M. Galaţi pentru proiectul "Defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa de 8,5048 ha în vederea amplasării viitoarei staţii de epurare a municipiului Galaţi"

PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI
09.08.2013 "Parc eolian format din 10 turbine eoliene a câte 0,2 MW, reţea de descărcare a energiei electrice, platformă macara, punct de conexiune, racord electric aferent, organizare de şantier" S.C. MEGA SOLAR INVEST S.R.L. Siliştea
09.08.2013 „Parc eolian format din 10 turbine eoliene a câte 0,2 MW, reţea de descărcare a energiei electrice, platformă macara, punct de conexiune, racord electric aferent, organizare de şantier" S.C. BRIBON WIND S.R.L. Siliştea
09.08.2013 „Parc eolian format din 11 turbine eoliene a câte 0,2 MW, reţea de descărcare a energiei electrice, platformă macara, punct de conexiune, racord electric aferent, organizare de şantier" S.C. VIENTO SOLAR S.R.L. Siliştea
19.07.2013 "Lucrări de amplasare, forare şi echipare sonde tip cluster 1520, 1521, 1522, 1523 Independenţa" S.C. OMV PETROM SA
01.07.2013 ,,Lucrări de excavaţie în vederea extragerii de agregate minerale de râu, în comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi" SC Sasviro SRL
07.06.2013 "Foraj, amplasare şi echipare sondă 1526 Independenţa" S.C. OMV PETROM SA
24.05.2013 „Centrală electrică eoliană Cudalbi" SC CUDALBI EOLIAN SRL Buzău
30.04.2013 „Forarea şi echiparea sondelor tip cluster 1498, 1499 Independenţa" S.C. OMV PETROM SA
25.04.2013 „Instalaţii tehnologice de suprafaţă la Grupul de colectare gaze 1 Cudalbi" SC AMROMCO ENERGY SRL
16.04.2013 ,,Lucrări de amenajare iaz piscicol în comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi" SC Korolis SRL
15.03.2013 ,,Modernizare hale" S.C. VANBET S.R.L
26.02.2013 „Lucrări de infrastructură portuară – Cheu dana 32 Port docuri Galati" CN APDM SA Galati
14.02.2013 ,,Drum expres Brăila - Galaţi" C.N.A.D.N.R
14.02.2013 ,,Modernizare fermă. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare şi stocare a dejecţiilor animale şi impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de creştere, reproducţie şi îngrăşare a porcilor" S.C. SUINTEST S.R.L.
7.02.2013 ,,Adăpost creşterea puilor de carne la sol. Construire corpuri C5-Filtru sanitar+birou administrativ, C6-Hidrofor, C7-Magazie, amenajare platformă gunoi de grajd şi modernizare hale C3 ş C4" S.C. CIUNIS S.R.L
4.02.2013 „Construire parc eolian Smârdan" SC GENERA AVANTE SRL
1.02.2013 ,,Lucrari de excavatie in vederea extragerii de agregate naturale de rau si amenajare piscicola"   SC Balascond SRL
1.02.2013 ,,Construire hale" S.C. VANBET S.R.L.
9.01.2013 „Forarea şi echiparea sondelor tipcluster 1483, 1484, 1530 Independenţa" S.C. OMV PETROM SA
8.01.2013 ,,Pod nou la Cosmeşti, peste Siret, pe DN24 km7+620" C.N.A.D.N.R
2012
15.11.2012 "Lucrări de foraj, amplasare şi echipare la proiectul tip cluster 1509, 1510, 1511, 1512 Independenţa" S.C. OMV PETROM SA
30.10.2012 ,,Construire fermă creştere pui de carne localitatea Buzău, jud.Buzău" S.C. AVI MUNTENIA MGM S.R.L.
29.10.2012 „Forarea , amplasarea şi echiparea sondei cluster 1492, 1493Independenţa"  S.C. OMV PETROM SA
29.10.2012 „Forarea, amplasarea şi echiparea sondei cluster 1490, 1491 Independenţa" S.C. OMV PETROM SA
10.09.2012 ,,Fermă găini ouătoare" S.C. DANCOLD S.R.L.
3.09.2012 „Parc eolian Bereşti Meria" S.C. ELECTRA NORTE EOLIAN S.R.L. Bucureşti
29.08.2012 "Ferma crestere pui de carne" SC Aviflor Farm SRL
24.07.2012 "Construire hale găini ouătoare" S.C. AVITIM PUICUŢE S.R.L.
24.07.2012 "Construire fermă găini ouătoare" S.C. AVILAN FARM S.R.L. 
24.07.2012 "Construire fermă găini ouătoare" S.C. AVIGLOD PRODUCŢIE OUĂ S.R.L.
24.07.2012 "Construire fermă găini ouătoare" S.C. AVICOT PRODUCŢIE OUĂ S.R.L.
20.07.2012 ,, Modernizare fermă. Construire abator suine; reabilitarea sistemului de scurgere, colectare şi stocare a dejecţiilor animale; construire puţ forat alimentare cu apă şi impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de creştere, reproducţie şi îngrăşare a porcinelor Ferma Prisaca, comuna Munteni, jud.Galaţi" S.C. SUINTEST S.R.L.
16.07.2012 "Construire hale îngrăşare porci 2200 capete - parter" S.C. CARNIPROD S.R.L.
5.07.2012 "Construire fermă de porci" S.C. FERMA DE PURCEI BUZAU S.R.L.
5.07.2012 "Construire fermă de porci" S.C. FERMA CÂRLIGU S.R.L.
29.06.2012 "Lucrări de amenajare staţie de sortare comuna Nicoreşti, sat Mălureni, judeţul Galaţi" SC CORI GRIGOS SRL
27.06.2012 ,,Fermă creştere pui de carne comuna Boldu, jud.Buzău" S.C. AMC ROYAL AVIS S.R.L.
20.06.2012 "Fermă creştere pui de carne localitatea Făurei, Jud. Brăila" S.C. ECO AVI FARM S.R.L
8.06.2012 „Fermă creştere pui de carne comuna Surdila Greci, jud.Brăila" S.C. GREEN FARM PROJECT S.R.L
24.05.2012 „Fermă porcine" S.C. FOODSCA SRL
11.05.2012 „Centrală electrică eoliană Băleni (turbine eoliene, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier)" S.C. ZEFIR EOLIANS.R.L. Buzău
11.05.2012 „Centrală electrică eoliană Băleni (turbine eoliene, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier)" S.C. WIND PRO EOLIAN S.R.L. Buzău
11.05.2012 „Centrală electrică eoliană Băleni (turbine eoliene, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier)" S.C. POWER PARK EOLIANS.R.L. Buzău
11.05.2012 „Centrală electrică eoliană Băleni (turbine eoliene, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier)" S.C. BUJORI EOLIANS.R.L. Buzău
11.05.2012 „Centrală electrică eoliană Băleni (turbine eoliene, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier)" S.C. ALIZEU EOLIAN S.R.L. Buzău
3.05.2012 „Construire centrală electrică eoliană – 40 turbine" S.C. INDEPENDENŢA GREEN S.R.L
3.05.2012 „Construire centrală electrică eoliană – 26 turbine" S.C. YELLOWTREE S.R.L.
20.04.2012 "Amenajare parc eolian zona Z3, comunele Scanteiesti-Frumusita-Smardan" SC Galati EOL SUD SRL
13.04.2012 „Amplasare, forare şi echipare la proiectul tip cluster 1494, 1500 Independenţa" S.C. OMV PETROM SA
13.04.2012 „Amplasare, forare şi echipare la proiectul tip cluster 1489, 1488, 1485 Independenţa" S.C. OMV PETROM SA
4.04.2012 "Exploatare agregate minerale din terasa mal stang a raului Siret" SC Nelu Galbenus Import Export SRL
10.02.2012 "Asistenta tehnica pentru imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare in Romania"+Anexa Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA Galati
24.01.2012 ,,Fermă de creştere pui pentru carne, investiţie nouă, com. Amaru, jud. Buzău" S.C.INDAC AVISTAR S.R.L.
13.01.2012 ,,Lucrări tehnico edilitare Parc Industrial" Municipiul Galaţi
13.01.2012 „Parc eolian: turbine, drumuri de acces, modernizare drumuri de exploatare, platforme tehnologice, racord electric aferent, organizare de şantier" S.C. Generacion Eolica Dacia S.R.L. Bucureşti
2011
27.12.2011 „Parc eolian , reabilitare drumuri de acces, racord electric SEN, construire staţie de transformare" S.C. FERME DE VÂNTS.R.L.
20.12.2011 „Parc eolian format din 15 centrale eoliene a câte 2 – 3 MW fiecare, numite E1 – E15; construire reţea de descărcare a energiei electrice în staţia 110/20 kV – Frumuşiţa; construire drum de acces din drumurile de exploatare; modernizare drumuri de exploatare: DE79/1, DE79/2; DE72/1, DE85/1, DE32/1, DE35/1, DE2, DE4, DE7, DE35/2 – Frumuşiţa şi DE700, DE119, DE699/3, DE699/1, DE695 – Scânteieşti; construire platformă macara; construire punct de conexiune; construire racord electric aferent; organizare de şantier" S.C. EUROPP ENERGOCONSS.R.L.
8.12.2011 "Schimbare destinatie spatiu din hala avicola in hala pentru activitatile:1.fabrica constructii metalice; 2.acoperiri chimice si electrochimice; 3.fabricare articole din mase plastice" SC New Ro Profil SRL
30.11.2011 "Amenajare parc eolian cu 17 turbine identice" SC Kelavent Alfa SRL
24.11.2011 "Amplasare ponton acostare nava pasageri 300 locuri" SC PONTIC TRANS SRL Galaţi
24.10.2011 „Modernizare şi extindere staţie sortare - spălare şi concasare agregate minerale" SC SORAGMIN SRL
24.10.2011 Centrală electrică eoliană Pechea (turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare şantier)" S.C. PECHEA EOLIAN S.R.L. Buzău
24.10.2011 Centrală electrică eoliană Pechea (turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier) şi servitute de trecere subterană/de suprafaţă/aeriană" S.C. PECHEA EOLIAN S.R.L. Buzău
24.10.2011 „Centrală electrică eoliană Cudalbi (turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier) şi servitute de trecere subterană/de suprafaţă/aeriană" S.C. CUDALBI EOLIAN S.R.L. Buzău
24.10.2011 „Centrală electrică eoliană Cudalbi (turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier) şi servitute de trecere subterană/de suprafaţă/aeriană" S.C. CUDALBI EOLIAN S.R.L. Buzău
21.10.2011 ,,Complex de creştere îngrăşare pui de carne la sol (racord electric, foraj), extravilan satul Dulbanu, comuna Amaru", jud.Buzău" S.C. VIS CAMPI S.R.L.
20.10.2011 "Amplasare, forare si echipare sonda 1502 Independenta" SC OMV Petrom SA
17.10.2011 "Amplasare, forare si echipare sonda 1501 Independenta" SC OMV Petrom SA
14.10.2011 ,,Fermă de creştere pui de carne în Comuna Surdila Greci, Judeţul Brăila" S.C. FERMA BUZOIANĂ S.R.L.
12.10.2011 „Lucrări de decolmatare, reprofilare a albiei minore a râului Siret şi reglarea scurgerii, prin exploatare de nisip" SC SORAGMIN SRL
12.10.2011 „Amplasare,forare şi echipare sondă 1501 Independenţa" SC OMV PETROM SA
10.10.2011 ,,Fermă găini ouătoare" S.C. DANCOLD S.R.L.
3.10.2011 ,,Construire fermă de creştere pui de carne în localitatea Făurei, jud. Brăila" S.C. ECOAVIS BEST PROIECT S.R.L.
3.10.2011 "Construire fermă găini ouătoare" S.C. AVILAN FARM S.R.L. 
3.10.2011 "Construire fermă găini ouătoare" S.C. AVIGLOD PRODUCŢIE OUĂ S.R.L. 
3.10.2011 "Construire fermă puicuţe" S.C. AVISILIŞTEA S.R.L.
20.09.2011 „Centrală electrică eoliană Suhurlui (turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier)" S.C. SUHURLUI EOLIAN S.R.L. Buzău
16.09.2011 „Centrală electrică eoliană Băleni (turbine eoliene, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier)"   S.C. ZEFIR EOLIAN S.R.L. Buzău
16.09.2011 „Centrală electrică eoliană Băleni (turbine eoliene, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier)"  S.C. WIND PRO EOLIAN S.R.L. Buzău 
16.09.2011 „Centrală electrică eoliană Băleni (turbine eoliene, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier)" S.C. POWER PARK EOLIAN S.R.L. Buzău  
16.09.2011 „Centrală electrică eoliană Băleni (turbine eoliene, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier)"  S.C. BUJORI EOLIAN S.R.L. Buzău 
16.09.2011 „Centrală electrică eoliană Băleni (turbine eoliene, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier)" S.C. ALIZEU EOLIAN S.R.L. Buzău
12.09.2011 ,,Complex de creştere şi îngrăşare pui carne la sol şi platformă depozitare dejecţii" S.C. VOX AGRI S.R.L.
11.09.2011 „Sediu birouri, staţie sortare, staţie betoane, hală şi parcare auto" S.C. GALROM TRANS S.R.L.
17.08.2011 „Lucrări de amenajare iaz piscicol şi exploatare nisip şi pietriş din terasă în Comuna Nicoreşti, sat Mălureni, judeţul Galaţi" SC CORI GRIGOS SRL
16.08.2011 ,,Infiintare fermă păsări de către SC UNIVET SRL în localitatea Macin, jud.Tulcea " S.C. UNIVET S.R.L Macin
22.07.2011 „Forare şi echipare sonda 1478 Independenţa" S.C. OMV PETROM S.A.
18.07.2011 "Construire Parc Eolian Smardan" SC GENERA AVANTE SRL
18.07.2011 ,,Infiintare fermă păsări de către SC UNIVET SRL în localitatea Macin, jud.Tulcea " S.C. UNIVET S.R.L
20.06.2011 "Construire fermă de reproducţie suine" S.C. Centrul Regional de Colectare Cereale S.R.L.
16.06.2011 "Construire hale găini ouătoare" S.C. AVITIM PUICUŢE S.R.L.
16.06.2011 "Construire fermă găini ouătoare" SC AVICOT PRODUCŢIE OUĂ SRL
08.06.2011 „Construire parc eolian format din 15 turbine a câte 3 MW, construire reţea de descărcare a energiei electrice în staţia Frumuşiţa, construire drum de acces din drumurile de exploatare, construire platformă macara, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier, construire racord electric" S.C. ELECTRICA S.A. Bucureşti
24.05.2011 „Reconstrucţia Ecologică în Polderul Zaghen din Rezervaţia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării, România/Ucraina" CONSILIUL LOCAL TULCEA
13.05.2011 ,,Adăpost pentru îngrăşarea suinelor localitatea Berteştii de Sus, com. Berteştii de Jos, judeţul Brăila"  S.C. NOUA FERMĂ S.R.L. 
13.05.2011 ,,Adăpost pentru îngrăşarea suinelor localitatea Berteştii de Sus, com. Berteştii de Jos, judeţul Brăila" S.C. FERMA PORCILOR S.R.L.
12.05.2011 „Parc eolian format din 5 centrale eoliene a câte 2 MW numite V1, V2, V3, V4, V5; construire reţea de descărcare energie electrică în staţia SRP1 - Vânători; construire drum acces din drumul de exploatare; construire platformă macara; modernizare drumuri de exploatare De 3, De 6, De 5; organizare de şantier; construire racord electric în comunele Tuluceşti şi Vânători, judeţul Galaţi" SC Gamisa Energy SRL
10.05.2011 "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila" Consiliul Judeţean Brăila
6.04.2011 Exploatare agregate minerale din albia minoră a râului Siret, mal stâng, în perimetrul Movileni, aval I" S.C. SOLID ROCK S.R.L
5.04.2011 „Lucrări de forare şi echipare la proiectul tip „cluster" 1467, 1468 Independenţa" SC OMV PETROM SA
5.04.2011 „Forare echipare sonde 1466, 1476 Independenţa" SC OMV PETROM SA
5.04.2011 „Forare echipare sonde 1461, 1477 Independenţa" SC OMV PETROM SA
23.02.2011 ,,Modernizarea fermei avicole de creştere a găinilor ouătoare Pietroiu 2" S.C. MARAGRI IMPEX S.R.L.
23.02.2011 „Construire parc eolian format din 15 turbine a câte 3 MW, construire reţea de descărcare a energiei electrice în staţia Frumuşiţa, construire drum de acces din drumurile de exploatare, construire platformă macara, modernizare drumuri de exploatare, organizare de şantier, construire racord electric" S.C. ELECTRICA S.A. Bucureşti
23.02.2011 ,,Infiinţare fermă de găini ouătoare cu micro F.N.C. şi unitate de producere energie din surse regenerabile"  S.C. ROMIGAL 2010 S.R.L. 
17.02.2011 „Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sectorul Cosmeşti-Movileni Amenajarea Hidroelectrică Cosmeşti" S.C. HIDROELECTRICA S.A. BUCUREŞTI – SUCURSALA HIDROCENTRALE BISTRIŢA
10.02.2011 „Exploatare agregate minerale din albia minoră a râului Siret mal stâng în perimetrul Cosmeşti" SC NELU GĂLBENUŞ IMPORT EXPORT SRL
1.02.2011 „Instalaţie de producere H2 gazos tip Modular Hydrogen Plant HC300" SC Hoeganaes Corporation Europe SA Buzău
27.01.2011 "Construire parc eolian "Smârdan" SC Compania Eoliană SA
25.01.2011 „Exploatare agregate de râu" SC MONDOSIT TRANS SRL
7.01.2011 ,,Modernizare şi construire hale noi ferma de păsări Zoreşti, jud. Buzău" SC LABORATOR EXPERT SRL 
  ,,Construire fermă mixtă pentru creşterea puilor de carne" S.C. LA FERM GRUP S.R.L
2010
15.12.2010 „Lucrari de decolmatare , reprofilare a albiei minore a raului Siret si regularizare a scurgerii, prin exploatare de nisip si pietris" SC DICARO CONSTRUCT SRL
 16.11.2010  „Demolare Platforma Guri de Vant – Furnal 5" SC Arcelor Mittal Galaţi SA
 16.11.2010  „Instalaţie de procesare zgura de oţelărie"  SC Arcelor Mittal Galaţi SA