Natura 2000 - SCI

Siturile de importantă comunitară din judeţul Galaţi, declarate prin  Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală...

Natura 2000 - SPA

Reţeaua ecologică de arii protejateNatura 2000 Ariile de protecţie specială avifaunistică din Regiunea S-E, declarate prin H.G. nr. 971/2011 de modificare şi completare a H.G. nr. 1284/2007...