Numele și prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor publice

Numele și prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor publice:

Emilia Vârlan, Anastasia Lescai - Consilieri Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

Telefon 0236460049, Fax 0236471009, e-mail: office@apmgl.anpm.ro