Acorduri de mediu revizuite 2017

Nr.document Proiect de investitie Titular de proiect   2017   14/29.06.2009 REVIZUIT IN 06.01.2017 "Infiintare...

Proiect decizie etapa de incadrare revizuita 2016

2016 Septembrie 20.09.2016 „Modernizare drumuri locale în comuna Vîrlezi, judeţul Galaţi” - comuna Vîrlezi „Modernizare drumuri locale ín com. Nămoloasa, jud. Galaţi”...

Decizii etapa de incadrare revizuita 2016

2016 Nr.394/19.05.2016 revizuita in 19.12.2016 Municipiul Galati Nr.493/12.08.2013 revizuita in 22.11.2016 SC Petconpet SRL Nr.302/15.05.2014 revizuita in 05.10.2016 UAT Virlezi ...