Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru FIRIZA CONSTANTIN CLAUDIU

APM GORJ  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE BAZINE PISCICOLE , ANEXE ȘI ÎMPREJMUIRE , propus a fi...

Construire service auto” propus a fi amplasat in Tg Jiu, str. Narciselor, F.N., judeţul Gorj, titular SC BIOMASS PELLETS SYSTEMS SRL prin PETRESCU RAMONA CORINA

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „ Construire service auto ” ...

Înlocuire cupon conductă țiței Parc 3 Bâlteni –Part 14 Țicleni“, propus a fi amplasat în orașul Țicleni, judeţul Gorj -titular S.C. OMV PETROM S.A.

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Înlocuire cupon conductă țiței Parc 3 Bâlteni –Part...

Construire pensiune și împrejmuire”, propus a fi amplasat în Tg Jiu, str. Bicaz, nr. 17, judeţul Gorj, titular OZUNU GABRIEL

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Construire pensiune și împrejmuire ” ,   propus a fi amplasat în Tg...

Construire birouri, spălătorie auto și spații garare propus a fi amplasat în Targu Jiu, str. Bârsești, nr.132, judeţul Gorj, titular OYVTRUCK XMX TRAILERS SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire birouri, spălătorie auto și spații garare propus a fi amplasat în...

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare râu Gilort în zona localității Novaci

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Amenajare...

SC DAVEMICAT SRL - Lucrări de explorare pentru lignit în perimetrul Valea Rudarului, județul Gorj

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Lucrări de explorare pentru lignit în perimetrul Valea Rudarului, județul Gorj...

Construire atelier” –producerea paharelor din hartie propus a fi amplasat în: comuna Telesti, sat Buduhala, jud Gorj titular INTELLIGENT FACTORY SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:   „Construire atelier”...

Construire extindere spălătorie auto propus a fi amplasat în Turceni, str. Muncii, nr.24, judeţul Gorj. titular NĂNUȚ SERGIU ADRIAN

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Construire extindere...

Anunţ public privind dezbaterea publică pentru proiectul Deschidere carieră experimentală în perimetrul Valea Coandei, comuna Cătunele, județul Gorj

Agen ția pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul Deschidere carieră experimentală în perimetrul...

Construire vulcanizare și spălătorie auto” propus a fi amplasat în: orașul Turceni, str Uzinei, nr.11, jud Gorj titular SC FIVE FOX SRL

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Construire vulcanizare și spălătorie auto” propus a fi amplasat în: ...

Construire bloc de locuințe de serviciu P+3E cu pod” propus a fi amplasat în: orașul Novaci, str. Eroilor, nr.3 titular Primaria Novaci

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,...

CONSTRUIRE SERVICE AUTO , BIROURI , propus a fi amplasat în municipiul Tg.Jiu , strada Iezureni , fn , județul Gorj , titular CHERCIU STEFAN

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru S.C. NATURA HOLDING S.R.L.

APM GORJ  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE LOCUINȚĂ MULTIFAMILIALĂ P+3E , propus a fi amplasat  în...

CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ P+1E , propus a fi amplasat în oraș Novaci , strada Valea Gilortului , nr. 319 , județul Gorj , titular S.C. SPAGESCOM S.R.L.

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul...

Închidere celula 1 depozit Tg Jiu” propus a fi amplasat in Tg Jiu, str. Carierei, nr. 41, judeţul Gorj, titular SC POLARIS MEDIU SRL PRIN BĂLAN MARIUS IONUȚ

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Închidere celula 1 depozit...

CONSTRUIRE BLOC L2 P+3E” (ANL - U.A.T. ROVINARI

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – „CONSTRUIRE BLOC L2 P+3E”, amplasament oraș Rovinari, Bulevardul Minerilor, nr. 7, judeţul  Gorj  ...

Transformare locuință în pensiune agroturistică” propus a fi amplasat comuna Godinești, sat Godinești, judeţul Gorj, titular MUSCALU CONSTANTIN PFA

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ” Transformare locuință în...

Construcția de locuințe pentru tineri destinate închirierii bloc locuințe regim de înălțime P+2 și 20u.l. - titular Comuna Bustuchin

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,...

CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SI VULCANIZARE - titular S.C. JONCRIGAS 2014 S.R.L

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul...

Modernizare drumuri de interes local, comuna Scoarța, județul Gorj - titular COMUNA SCOARȚA PRIN PRIMAR STAMATOIU ION GRIGORE

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Modernizare drumuri de...

SC ASSANI IMP-EXP SRL - Extindere tehnologică, construire hale pentru găini ouătoare -

       Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru...

titular Comuna Drăguțești - Extindere rețea distribuție gaze naturale în comuna Drăguțești, satul Iași-Gorj, județul Gorj” -

       APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Extindere rețea distribuție gaze naturale...

Implementare compresor Bibești 214 -titular S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, pentru  proiectul ...

Reabilitare canalizare menajeră - titular Municipiul Târgu-Jiu

Agenția pentru Protecția Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare nu este necesară o evaluare a impactului asupra mediului , în cadrul procedurii de evaluare a...

Construcție de locuințe pentru tineri P+3 destinate închirierii. -orașul Bumbești-Jiu

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:    „Construcție de...

Construire bloc de locuințe de serviciu P+3E cu pod” propus a fi amplasat în: orașul Novaci, str. Eroilor, nr.3 titular PRIMĂRIA NOVACI

       APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Construire bloc de locuințe de serviciu...

Extindere rețea de apă și realizare rețea de canalizare ape uzate în comuna Brănești - titular Comuna Branesti

     APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ Extindere rețea de apă și realizare rețea de...

Construire anexe gospodărești (copertină și aburitor lemne, anexă personal) - titular SC ALFA FOREST SRL PRIN CHELEA LAVINIU

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ” Construire anexe...

CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ P+1E - titular S.C SPAGESCOM S.R.L

APM GORJ  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ P+1E , propus a fi amplasat  în oraș...

CONSTRUIRE SERVICE AUTO , BIROURI - titular CHERCIU STEFAN

APM GORJ  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE SERVICE AUTO , BIROURI , propus a fi amplasat  în municipiul...

Construire spațiu preparare (bucătărie) și platformă cort evenimente -titular RABMUB TRANS SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Construire spațiu preparare...

CONSTRUIRE SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII - SERVICE AUTO - titular PALAVU TOADER DANIEL

APM GORJ  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII - SERVICE AUTO , propus a fi...

Implementare colector nou transport gaze Grup facilități Bibești 206 -211 - SC AMROMCO ENERGY SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Tg. Jiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Implementare colector nou transport gaze Grup...