Anunţ public privind dezbaterea publică pentru proiectul “Amenajare râu Gilort în zona localității Novaci

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului – Agen ția pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de...

Transformare locuință în pensiune agroturistică”, propus a fi amplasat în comuna Godinești, sat Godinești, judeţul Gorj, titular MUSCALU CONSTANTIN PFA

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Transformare locuință în pensiune agroturistică ” ,   propus a fi...

COMUNA SCOARȚA PRIN PRIMAR STAMATOIU ION GRIGORE - Modernizare drumuri de interes local, comuna Scoarța, județul Gorj

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Modernizare drumuri de interes local, comuna Scoarța, județul Gorj ” ,...

SC AVIROM PLUS SRL - Desființare anexe și desființare parțială corp principal. Extindere, modificări interioare, exterioare și împrejmuire parțială abator

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ Desființare anexe și desființare parțială corp principal. Extindere,...

RABMUB TRANS SRL - Construire spațiu preparare (bucătărie) și platformă cort evenimente

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Construire spațiu preparare (bucătărie) și platformă cort evenimente ” ,...

SC ALFA FOREST SRL PRIN CHELEA LAVINIU - Construire anexe gospodărești (copertină și aburitor lemne, anexă personal)

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Construire anexe gospodărești (copertină și aburitor lemne, anexă personal) ”...

S.C. OMV PETROM S.A.- Echipare de suprafață și conductă de amestec sonde 1076 și 1077 Bustuchin

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de...

Construire extindere spălătorie auto propus a fi amplasat în Turceni, str. Muncii, nr.24, judeţul Gorj, titular NĂNUȚ SERGIU ADRIAN

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire extindere spălătorie auto propus a fi amplasat în Turceni, str....

S.C. . JONCRIGAS 2014 S.R.L - CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SI VULCANIZARE -

APM GORJ  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SI VULCANIZARE , propus a fi amplasat  în...

SPAFIU ALEXANDRA - Construire vulcanizare și spălătorie auto

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,...

SC NEW REZIDENT SRL - Construire clădire de birouri

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,...

NAGARA IOAN-CATALIN - Construire punct de lucru și spații pentru servicii

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ” Construire punct de lucru...

titular SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – SUCURSALA DIVIZIA MINIERĂ TG-JIU – UNITATEA MINIERĂ DE CARIERĂ ROȘIA

Agenției pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu actualizat pentru proiectul „ Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul...

Modernizare drumuri de interes local în comuna Plopșoru, jud Gorj”

     APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ Modernizare drumuri de interes local în comuna...

Construire iazuri piscicole propus a fi amplasat în Runcu, sat Bîlta, judeţul Gorj, titular TÂRSU CONSTANTIN pentru SC UNIK CT SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Construire iazuri piscicole...

CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA -COMUNA BALANESTI

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul...

Construire locuințe” propus a fi amplasat în: municipiul Tg-Jiu, str. Muncii, FN, judeţul Gorj titular SC MAGNUM EXPERT BUILDING SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:   „Construire locuințe”...

U.A.T. BERLEȘTI - CONSTRUIRE POD ÎN SATUL BERLEȘTI, COMUNA BERLEȘTI, JUDEȚUL GORJ

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra   depunerii   solicitării   de  emitere   a   acordului...

S.C. OMV PETROM S.A - Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1072 Bustuchin

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a acordului de mediu , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului...

S.C. TRASIACOM EX UTIL S.R.L - Construire iaz piscicol și împrejmuire

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de...

S.C. OILPETROMARIO S.R.L -CONSTRUIRE STAȚIE PECO BENZINA , MOTORINA SI GPL , MARKET , SPĂLĂTORIE , TERASĂ

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul...

SEMEN VASILE - Construire spălătorie auto

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,...

SC NEW REZIDENT SRL - Construire clădire de birouri

     APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Construire clădire de birouri”, propus a fi amplasat...

Balastieră în terasă propus a fi amplasat în extravilanul comunei Plopșoru, sat Plopșoru, T18, P1702/2, judeţul Gorj. titular OPTIMUS SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Balastieră în terasă propus...

Regularizare curs apă –Râul Gilort, Perimetrul Pociovaliștea“

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Regularizare curs apă –Râul Gilort, Perimetrul...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru S.C. OIL PETROMARIO S.R.L

APM GORJ  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE STAȚIE PECO BENZINA , MOTORINA SI GPL , MARKET , SPĂLĂTORIE ,...

CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA , propus a fi amplasat în comuna Balanesti , sat Voitestii din Deal , jud Gorj , titular COMUNA BALANESTI

APM GORJ  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA , propus a fi amplasat  în...

Construire vulcanizare și spălătorie auto” propus a fi amplasat în: comuna Crasna, satul Cărpiniș, jud Gorj, titular SPAFIU ALEXANDRA ELENA

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ Construire vulcanizare și spălătorie auto ” propus a fi amplasat în: ...

S.C. TRASIACOM EX UTIL S.R.L. -

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Construire iaz piscicol și împrejmuire teren “,...

titular SC OPTIMUS SRL - Balastieră în terasă propus a fi amplasat în extravilanul comunei Plopșoru, sat Plopșoru, T18, P1702/2, judeţul Gorj

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Balastieră în terasă propus a fi amplasat în extravilanul comunei Plopșoru, sat...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Pentru proiectul Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea sistemului de canalizare în localitatea Vârț

Agenția pentru Protecţia Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului *) , pentru proiectul ...

Construire pensiune turistică D+P+M propus a fi amplasat în Novaci, satul de vacanță Plopul, zona Rânca, judeţul Gorj. titular BUDURAN ALEXANDRU

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Construire pensiune...

IONESCU DORIN - „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra   depunerii   solicitării   de  emitere   a   acordului...

SC MAGNUM EXPERT BUILDING SRL - Construire locuințe

       APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Construire locuințe” propus a fi amplasat...

SEMEN VASILE - Construire spălătorie auto

     APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ Construire spălătorie auto ” propus a fi...

Construire pensiune turistică D+P+M propus a fi amplasat în Novaci, satul de vacanță Plopul, zona Rânca

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire pensiune turistică D+P+M propus a fi amplasat în Novaci, satul de...

S.C. MINACARGOTUR S.R.L -AMPLASARE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI MOBILĂ , MAGAZIN PROPRIU , TOTEM

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul...

U.A.T. ROVINARI - AMENAJARE PARCĂRI AUTO ȘI ALEI PIETONALE ZONA BLOCURILOR P6-P12

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a...

S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L. - Conductă de aducțiune gaze de la sonda 216 Bibești și Grup facilități de suprafață Bibești

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, de a nu se efectua evaluarea...

Anunţ public privind actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 13 din 17.01.2019 - S.C. OMV PETROM S.A.- Conductă de amestec sonda 710 Bîlteni

Agenției pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a Deciziei netapei de încadrare pentru proiectul „Conductă de amestec sonda 710 Bîlteni” ,...

SC PANDA-PLANET SRL - Construire imobil locuințe colective, împrejmuire și amenajare teren

         APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,...

GIUREA NICUȘOR CRISTIAN - Construire imobil locuințe multifamiliale D+P+1

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:    ...

Primăria Comunei Godinești - Modernizare rețea de transport și distribuție apă, comuna Godinești, județul Gorj

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:    „Modernizare...

Construire pensiune agroturistică prin extindere și schimbare de destinație din casă de locuit S+P+M

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Construire pensiune agroturistică prin extindere și schimbare de destinație...