Mohora Ion Mihai - Construire service auto -Târgu-Jiu

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire service auto” ,   propus a fi amplasat în comuna Bumbești...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru S.C. PIROUX INDUSTRIE ROMÂNIA S.R.L.

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  CONSTRUIRE CABINĂ POARTĂ , POST TRAFO ,...

UAT ROVINARI - PARCARE ȘI CĂI DE ACCES ZONA BLOCURILOR M1 – M2 ORAȘ ROVINARI

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  PARCARE ȘI CĂI DE ACCES ZONA BLOCURILOR...

Desfiintare C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 si C9”, titular ROMANIA HIDRO SERVICE SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare...

Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Albeni, sat Albeni judetul Gorj”, titular SC PREMIER ENERGY SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare...

Modernizare drum comunal DC 15 Ohaba-Blidari, comuna Bălănești, județul Gorj” propus a fi realizat în comuna Bălănești, sat Blidari

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ” Modernizare drum comunal...

Extindere canalizare menajeră pe strada Microcolonie și aleea Microcolonie”, propus a fi amplasat în Tg Jiu

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Extindere canalizare menajeră pe strada Microcolonie și aleea Microcolonie ” ...

Schimbare destinație din locuință în agropensiune și construire cameră centrală termică – dezvoltare agroturism în comuna Bumbești-Pițic

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Schimbare destinație din locuință în agropensiune și construire cameră...

Modernizare drum comunal DC 15 Ohaba-Blidari, comuna Bălănești, județul Gorj” propus a fi amplasat în comuna Bălănești

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare drum comunal DC 15 Ohaba-Blidari, comuna Bălănești, județul Gorj” ...

titular Comuna Padeș - Alimentare cu apă sat Apa Neagră, comuna Padeș

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în...

Înlocuire conductă gaz 20” Bustuchin –Turburea, Tronson 4

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua...

MODERNIZARE ȘI AMENAJARE AGROPENSIUNE ( SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN AGROPENSIUNE , EXTINDERE P+1 , RECOMPARTIMENTARE , B.E.V. ȘI ÎMPREJMUIRE

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul MODERNIZARE ȘI AMENAJARE...

Implementare compresor gaze la Grup facilitati de suprafata 27 Bibesti

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a se nu efectua evaluarea impactului asupra mediului şi  de a nu se...

CONSTRUIRE AGROPENSIUNE , propus a fi amplasat în comuna Crasna . sat Cărpiniș , județul Gorj , titular ALBA MARIUS PFA

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  CONSTRUIRE AGROPENSIUNE  ,...

Construire platformă betonată pentru gunoi de grajd” propus a fi amplasat în: comuna Crasna, sat Crasna, județul Gorj, titular de Mălăianu Alina PFA

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:    „Construire...

Dezvoltare agroturism sat Radoși, comuna Crasna, județul Gorj –în scopul extinderii și modernizării locuinței C1și C2

    APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Dezvoltare agroturism sat Radoși, comuna Crasna, județul Gorj...

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL” propus a fi amplasat in comuna Arcani, judetul Gorj, titular COMUNA ARCANI

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ” MODERNIZARE DRUMURI DE...

Construire agropensiune” propus a fi amplasat în comuna Crasna, sat Cărpiniș, judetul Gorj

ALBA MARIUS anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire agropensiune ” propus a fi amplasat în comuna Crasna, sat...

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL”, propus a fi amplasat în comuna Arcani, judetul Gorj, judetul Gorj, titular COMUNA ARCANI

  APM GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL” ,   propus a fi amplasat...

Construire imobil locuințe în regim de înălțime P + 2, împrejmuire”, propus a fi amplasat în municipiul Tg. Jiu, strada Carpați

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua...

CONSTRUIRE AGROPENSIUNE , propus a fi amplasat în comuna Crasna , sat Crasna , județul Gorj , titular CIOCÂRLAN GEORGE PFA

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ,...

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE pentru proiectul ”Alimentare cu apă în comuna Țânțăreni, sat Țânțăreni, județul Gorj ”

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – REABILITARE DRUM COMUNAL DC53 DĂNEȘTI, COMUNA DĂNEȘTI, JUD. GORJ Titular COMUNA DĂNEȘTI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru CIOCÎRLAN GEORGE P.F.A.

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru CONSTRUIRE AGROPENSIUNE , propus a fi amplasat  în...

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE pentru proiectul ” Construire extindere sursă de apă ” Sfânta Mânăstire Dealu Mare

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în...