Descriere autorizatia de mediu

AUTORIZAŢIE DE MEDIU - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau ai unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea in functiune.

Bilanţ de mediu - lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, in scopul obtinerii autorizatiei de mediu, care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale activitatii, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; in cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului.

Program pentru conformare - plan de masuri necesare pentru indeplinirea cerintelor privind protectia mediului, la termenele stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului; programul pentru conformare face parte integranta din autorizatia de mediu.

La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau, după caz, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente, titularul activităţii este obligat să depună  un dosar cuprinzând următoarea documentaţie:

a)cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;

b) fişa de prezentare şi declaraţie, potrivit anexei nr. 2;

c) dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. 3;

d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului;

e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;

f) formularul de înregistrare prevăzut în tabelul nr. 1 din anexa nr. 5, însoţit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire.

- dovada anunţ public: "SC .... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu privind activitatea ................. ce se desfăşoară în ...................................... Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM GORJ, str. Unirii, nr. 76, zilnic între orele 9-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj până la data de ……………………….. (15 zile de la data apariţiei anunţului în presă).” - ultima piesă la dosar.

 

 


Autorizatia Nr. 61 din 27.05.2019 -SC SUCCES NIC COM SRL

decizii aut. 25.04.2014

decizii aut. 23.05.2014

decizii aut. 16.05.2014

decizii aut. 09.05.2014

decizii aut. 11.04.2014

decizii aut. 04.04.2014

decizii aut. 28.03.2014

decizii aut. 21.03.2014