Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, care vizează reconstrucţia ecologică a habitatelor 4070* Tufărişuri cu Pinus Mugo şi Rhodendron myrtifolium, 9260 Vegetaţie Forestieră cu Castanea Sativa, 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinossa şi Fraxinus excelsior şi 3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix Eleagnos de-a lungul râurilor montane” propus a fi amplasat extravilanul comunelor Peştişani, Runcu, Stăneşti, titular ASOCIATIA CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ROMANIA JAPONIA, reprezentată prin administraţia ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest