LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Descarca  -Legea nr. 544/2001   NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public