Back

CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ , RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUȚIE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN ( putere instalată de 37122,8 KW ), propus a fi amplasat în comuna Albeni , extravilan , județul Gorj , titular S.C. NEXT ENERGY SOLAR S.R.L.

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ , RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUȚIE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN ( putere instalată de 37122,8 KW ), propus a fi amplasat  în comuna Albeni , extravilan , județul Gorj , titular S.C. NEXT ENERGY SOLAR S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Comentariile/observaţiile/propunerile publicului interesat se pot înainta  pâna la data de  17.06.2024 .