Back

Construire pod peste râul Motru, propus a fi amplasate în Glogova-extravilan, județul Gorj, titular COMUNA GLOGOVA prin primar ALPTREDI GHEORGHE.

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Construire pod peste râul Motru, propus a fi amplasate în Glogova-extravilan, județul Gorj,  titular COMUNA GLOGOVA prin primar ALPTREDI GHEORGHE.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării  prezentului anunţ.