Back

Construire service auto ” propus a fi realizat in municipiul Tg-Jiu , str. 23 August , nr.F.N. , jud. Gorj . – titular SC CARTESTER SERVICE SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul  :”   Construire service auto ” propus a fi realizat in municipiul Tg-Jiu  , str. 23 August , nr.F.N.  , jud. Gorj    .  – titular SC CARTESTER  SERVICE  SRL

  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu , în zilele de luni-vineri între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmgj.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.05.2014.