Back

Construire – spațiu comercial și locuință (construcție P+1), împrejmuire teren, foișor și anexe” propus a fi amplasat în comuna Padeș, sat Apa Neagră, Calea Tg Jiu, judeţul Gorj, titular TURBATU DANIEL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul proiectul  „Construire – spațiu comercial și locuință (construcție P+1), împrejmuire teren, foișor și anexe”  propus  a fi amplasat în comuna Padeș,  sat Apa Neagră, Calea Tg Jiu,  judeţul Gorj, titular TURBATU DANIEL. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării  prezentului anunţ.