Back

DEMOLARE PARȚIALĂ C1 ȘI CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE”, propus a fi amplasat în municipiul Târgu Jiu, strada Depozitelor, nr. 9, judeţul Gorj, titular S.C. RENTA IMPEX S.R.L.

         Agenția pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”DEMOLARE PARȚIALĂ C1 ȘI CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE, propus a fi amplasat în municipiul Târgu Jiu, strada Depozitelor, nr. 9, judeţul Gorj, titular S.C. RENTA IMPEX S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr.76, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de  (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunț).