Dezbateri Publice

SC FERMADOR SRL , cu sediul social  in localitatea Podu Iloaiei, str. Sos. Nationala, nr.1Ajud. Iasi, Telefon: 0232/222111, fax.0232/239248 Sub directa coordonare a ...

Anunţuri publice - decizii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru  SC SUIN PROD SA Roman, care prevede desfăşurarea...

Decizii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

  S.C. SUINPROD S.R.L. S.C. VANBET S.R.L. S. C. FERMADOR SRL  -  Ferma 5,6 S.C. VEOLIA ENERGIE IASI SA  - CET II Holboca SC FERMADOR SRL - Ferma 9 ...