new! Comunicat privind procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu 

 

new! Comunicat privind Valabilitatea documentelor eliberate conform Legii nr. 55/2020

 

new! Comunicat privind Modificarea valabilitatii  autorizatiilor de mediu / autorizatiilor integrate de mediu

 

Având în vedere  situația actuală vă informăm că, sesiunea de raportare 2020, în cadrul aplicației online ”SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” va fi deschisă până la data de 31 iulie 2020.

 

Pentru a limita expunerea la contaminarea cu COVID-19, ședințele CSC și CAT se vor ține fără întrunirea fizică a membrilor CSC/CAT. Aceste ședințe se vor ține în baza punctelor de vedere scrise exprimate de membrii CSC/CAT, pentru fiecare documentație din convocatorul CSC/CAT, transmise electronic și înregistrate la APM Mures.

 

Măsuri suplimentare pentru prevenirea infecției cu COVID 19

 

new! Va aducem la cunoștință ca, începând cu data de 17.03.2020 A.P.M. Mureș restricționează activitatea cu publicul pe întreaga perioadă a stării de urgenţă, respectiv starea de alertă.

DOCUMENTAȚIILE PENTRU OBȚINEREA ACTELOR DE REGLEMENTARE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, RAPORTĂRILE CARE TREBUIE EFECTUATE SI SOLICITARILE PENTRU INFORMATIILE DE MEDIU, VOR FI TRANSMISE IN FORMAT ELECTRONIC, RESPECTIV FAX:

1. ELECTRONIC LA ADRESELE: reglementari@apmms.anpm.ro; deseuri@apmms.anpm.ro; arii.protejate@apmms.anpm.ro; relatii.publice@apmms.anpm.ro

sau

office@apmms.anpm.ro

2. FAX  la numarul 0265-314.985

Recomandăm persoanelor fizice si juridice să transmită documentațiile / raportările / orice alte solicitări si prin poștă la adresa: str. Podeni nr. 10, 540253, Targu Mures.

Pentru relații suplimentare, sunați la numărul de telefon: 0265 314 984.

 

Având în vedere atenționarea Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu privire la adoptarea de măsuri pentru a preveni răspândirea infecției cu CORONAVIRUS SARS-CoV-2, APM MURES informează publicul:

 • Recomandăm solicitanților transmiterea documentațiilor necesare obținerii actelor de reglementare prin POŞTĂ;
 • Orice altă corespondență (completări documentații, raportări) se va transmite pe email:  office@apmms.anpm.ro sau pe fax: 0265 - 314 985;

Se anulează programul de audiențe pe întreaga perioadă a stării de urgență si a starii de alerta cu posibilitate de prelungire.

Aceste măsuri se vor menține pe întreaga perioadă a stării de urgență si a starii de alerta.

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE NOUL CORONAVIRUS

 

Pentru consultarea site-ului vechi al A.P.M. Mures, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014, va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva@anpm.ro

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM repsectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

 

new!   Incepând cu data de 17.02.2020 este deschisa platforma electronică pentru raportarea on line a operatorilor economici care intră sub incidenta Regulamentului E-PRTR si a Directivei Emisii Industriale (activitatile prevazute in anexa nr. 1 IPPC si activitatile care utilizeaza solventi organici COV din instalatii anexa 7). Linkul de acces la platforma de raportare este http://raportare.anpm.ro,  folosind ultima versiune de browser Mozilla Firefox sau Google Chrome. Sesiunea de raportare va fi deschisa pana la data de 30.05.2020.

new !  Vă informăm că, în vederea estimării emisiilor de poluanţi atmosferici la nivel județean, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 3299/28.08.2012pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în data de 4 februarie a fost deschisă sesiunea de raportare 2020 pentru anul 2019, în cadrul aplicației online http://raportare.anpm.ro/ - Sesiunea de raportare se va închide la data de 31 martie 2020.

 

 

INTERREG EUROPE BioGov - Celebrating Biodiversity Governance

 

Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș informează toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, despre apariția Ordinul nr. 324/2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

Agentia pentru Protectia Mediului Mureş informeaza toti titularii/detinatorii de autorizatii de mediu/autorizatii integrate de mediu, despre aparitia Ordinului nr.1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.967/15.11.2018

 

Avem multe in comun, dar si respectul este important !

 https://respectreciproc.ro/

http://apmab.anpm.ro/documents/12671/0/ue_logos.JPG.jpg/19b50704-9b68-4726-827f-b77d3c5996fa?t=1495611291867

 

 • GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)
 • PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

 

Sondaj de opinie cu privire la calitatea aerului în Municipiul Tîrgu Mureş

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş efectuează un sondaj de opinie cu privire la percepţia cetăţenilor Municipiului Tîrgu Mureş asupra calităţii aerului. În acest sens, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos cu opinia dumneavoastră şi să ne trimiteţi formularul pe adresele de e-mail office@apmms.anpm.ro sau relatii.publice@apmms.anpm.ro.

Vă mulţumim pentru colaborare!

SONDAJ DE OPINIEEdit Sondaj de opinie cu privire la calitatea aerului in municipiul Tirgu Mures

 

Măsuri pentru reducerea pagubelor produse de carnivore mari (urs, lup)

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş este reprezentantul în teritoriu al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor aflate în subordinea acesteia.

 


PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ

 • eliberează acorduri, avize şi autorizaţii de mediu agenţilor economici
 • urmăreşte modul de administrare a ariilor protejate
 • monitorizează calitatea factorilor de mediu
 • urmăreşte modul de gestiune a deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase
 • urmăreşte implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului de către agenţii economici ori de către administraţiile publice locale
 • colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi mass-media în vederea informării şi educării publicului în spiritul respectului faţă de mediul înconjurător
 • supraveghează modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în vigoare cu privire la autorizarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului
 • supraveghează realizarea măsurilor stabilite prin programele de conformare la obiectivele economice în vederea încadrării emisiilor de poluanţi în normativele naţionale

OBIECTIVELE AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ

 • implementarea acquis-ului comunitar de mediu transpus în legislaţia română
 • realizarea Planului Judeţean de Acţiune pentru Protecţia Mediului în colaborare cu Prefectura Judeţului Mureş, Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale
 • sprijinirea administraţiei publice locale pentru elaborarea unor strategii proprii privind protecţia mediului
 • impulsionarea realizării unor rampe ecologice pentru depozitarea deşeurilor menajere la nivelul judeţelor
 • susţinerea implementării unor proiecte care vizează reconstrucţia ecologicş şi protecţia biodiversităţii

Program de lucru

Luni - Joi: 08:00-16:30

Vineri: 08:00 - 14:00

 

Relaţii cu publicul - Camera 1 (Corp A, Parter):

Luni: 09:00 - 15:00

Marţi - Vineri: 09:00 - 12:00