Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş organizează concurs în condiţiile Legii nr.53/2003 – Codul muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile prin programul LIFE, pentru ocuparea a două posturi de natură contractuală, pe perioadă determinată, în afara schemei de personal a APM Timiş, în cadrul proiectului LIFE “Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa”, de Specialist în depoluarea habitatului 8310

Angajare/Promovare

Free Clock     2015 Anunt concurs Bibliografie concurs Rezultat selectie dosare Rezultatul probei scrise concurs...