Ordin nr. 552 din 26 august 2003

Ordin nr. 255 din 1 martie 2007

Ordin nr. 755 din 27 aprilie 2007

Ordin nr. 1964 din 13 decembrie 2007

Ordin nr. 1964 din 13 decembrie 2007

Ordin nr. 410 din 11 aprilie 2008

Ordin nr. 203/14 din 5 martie 2009

Ordin nr. 203/14 din 5 martie 2009

Ordin nr. 19 din 13 ianuarie 2010

Ordin nr. 988 din 24 iunie 2010

Ordin nr. 1173 din 3 august 2010

Ordin nr. 1423 din 7 septembrie 2010

Ordin nr. 1423 din 7 septembrie 2010

Hotărâre Nr. 230 din 4 martie 2003

Hotărâre Nr. 230 din 4 martie 2003

Hotărâre Nr. 2151 din 30 noiembrie 2004

Hotărâre Nr. 2151 din 30 noiembrie 2004

Hotărâre Nr. 1581 din 8 decembrie 2005

Hotărâre Nr. 1581 din 8 decembrie 2005

Hotărâre Nr. 1586 din 8 noiembrie 2006

Hotărâre Nr. 1586 din 8 noiembrie 2006

Hotărâre Nr. 1284 din 24 octombrie 2007

Hotărâre Nr. 1284 din 24 octombrie 2007

Hotărâre Nr. 1679 din 10 decembrie 2008

Hotărâre Nr. 1679 din 10 decembrie 2008

HG nr. 1066 din 20 octombrie 2010

Ordonanţă de urgenţă Nr. 57 din 20 iunie 2007

Ordonanţă de urgenţă Nr. 57 din 20 iunie 2007

Ordonanţă de urgenţă Nr. 114 din 17 octombrie 2007

Ordonanţă de urgenţă Nr. 114 din 17 octombrie 2007

Ordonanţă de Urgenţă Nr. 164 din 19 noiembrie 2008

Ordonanţă de Urgenţă Nr. 164 din 19 noiembrie 2008

Legea Nr. 5 din 25 ianuarie 1991

Legea Nr. 13 din 11 martie 1993

Legea Nr. 58 din 13 iulie 1994

Legea Nr. 69 din 15 iulie 1994

Legea Nr. 13 din 8 ianuarie 1998

Legea Nr. 5 din 6 martie 2000

Legea Nr. 86 din 10 mai 2000

Legea Nr. 89 din 10 mai 2000

Legea Nr. 90 din 10 mai 2000

Legea Nr. 91 din 10 mai 2000

Legea Nr. 622 din 7 noiembrie 2001

Legea Nr. 622 din 7 noiembrie 2001

Legea Nr. 191 din 16 aprilie 2002

Legea Nr. 265 din 29 iunie 2006

Legea Nr. 407 din 9 noiembrie 2006

Legea Nr. 407 din 9 noiembrie 2006

Legea Nr. 46 din 19 martie 2008 - Codul silvic

Legea Nr. 46 din 19 martie 2008 - Codul silvic

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al consiliului din 9 decembrie 1996

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al consiliului din 9 decembrie 1996

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al comisiei din 4 mai 2006

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al comisiei din 4 mai 2006

Directiva Consiliului Europei 92/43 CEE din 21 mai 1992

Directiva Consiliului Europei 92/43 CEE din 21 mai 1992

Directiva 1999/22/CE a Consiliului din din 29 martie 1999

Directiva 1999/22/CE a Consiliului din din 29 martie 1999

Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009

Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009

HG nr. 323 din 31 martie 2010

Ordin nr. 1948 din 17 noiembrie 2010

Ordin nr. 1948 din 17 noiembrie 2010

Ordin nr. 917 din 17 februarie 2011

Ordin nr. 917 din 17 februarie 2011