Back

Descriere calitatea aerului

Atmosfera, cuvânt de origine greacă (athmos = aer şi spherein = sferă, înveliş), denumeste învelişul gazos, de aer, al Pământului. Atmosfera planetei noastre este practic gazoasă, conţinând însă şi urme de substanţe solide, prezente în stare fin divizată. Ea conţine azot (sau nitrogen) bimolecular - N2 în proporţie de aproape 4/5 (78,2 % volume), oxigen bimolecular - O2 (20,5 % volume), argon - Ar (0,92 % volume), bioxid de carbon - CO2 (0,03 % volume), ozon, oxigen trimolecular - O3 şi alte gaze, praf, fum, particule în suspensie, etc.

Atmosfera este un înveliş subţire (aproximativ 1000 km), alcătuită din mai multe straturi distincte, diferite prin compoziţie şi temperatură:

 • Troposfera: situată între 0 şi 15 km, cu o descreştere a temperaturii până la -60°C. La nivelul acestui strat are loc cea mai mare parte a fenomenelor meteorologice. În general, dispersia poluanţilor are loc în stratul de jos al troposferei, numit stratul limită planetar situat între 0 şi 3 km altitudine;
 • Stratosfera: situată între 15 şi 50 km altitudine cu o creştere a temperaturii până la 0°C. La nivelul acestui strat, între 25 şi 30 km, ozonul are concentraţia maximă;
 • Mezosfera: între 50 şi 85 km, cu o descreştere a temperaturii care ajunge până la -100°C;
 • Termosfera: de la 85 km în sus, temperatura creşte în permanenţă până la 1000°C.

Fenomenele de poluare atmosferică care ne interesează au loc aproape exclusiv în troposferă şi, în mod deosebit, în stratul limită al acesteia.

Un aer curat este o componentă esenţială a unei vieţi de înaltă calitate.

Strategia Naţională pentru Protecţia Atmosferei, aprobată prin HG nr.731/2004, descrie situaţia până în prezent în ceea ce priveşte calitatea aerului în România, precum şi obiectivele de urmărit în vederea îmbunătăţirii protecţiei atmosferei şi a calităţii aerului ambiental până în anul 2013. Strategia este structurată pentru două perioade de timp:

 • 2004 - 2006: perioada de pre-aderare a României la Uniunea Europeană;
 • 2007 - 2013: perioada în care România este deja stat membru al UE.

Obiectivele principale ale strategiei sunt următoarele:

 1. menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;
 2. îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;
 3. adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminare a efectelor negative asupra mediului, inclusiv în context transfrontalier;
 4. îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care România este parte şi participarea la cooperarea internaţională în domeniu.

Principalii poluanţi atmosferici sunt următorii :

- Compuşii acidifianţi: oxizii de sulf şi de azot

- Compuşii oxidanţi: dioxid de azot, ozon

- Compuşii din particule: particule de tip PM10 şi PM2,5

- Compuşii organici: COVNM cu impact asupra păturii de ozon sau direct asupra sănătăţii umane, cum ar fi benzenul

- Compuşii contaminanţi: metale grele, anumiţi compuşi organici, compuşi azotaţi

- Compuşii cu efecte la nivelul planetei: gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, în principal, dar şi ozon, protoxid de azot, metan, anumiţi compuşi halogenaţi) sau care au impact asupra stratului de ozon (clorofluorocarburi, hidroclorofluorocarburi).

La nivelul Regiunii 5 Vest s-a pus in functiune reţeaua automata de monitorizare a calităţii aerului. Sunt instalate 20 statii automate de monitorizare a calitatii aerului, care sunt localizate astfel:

- 3 staţii în judeţul Arad: 2 staţii în Arad - fond urban (AR2 Str. Fluieraş nr.10c)

                                                                        trafic + industrie (AR1 Pasaj Micălaca)

                                              1 staţie trafic-semiurban în Nădlac (AR3 Str. Dorobanţi)

 

- 5 staţii în judeţul Caraş Severin: 2 staţii fond industrial la Reşita şi Oţelu Roşu (CS1 şi CS2)

                                                             1 staţie EMEP, pe muntele Semenic (EM2)  

                                                             1 staţie fond urban/trafic la Moldova Nouă (CS3)

                                                             1 staţie fond trafic la Buchin (CS4)

                  - 5 staţii în judeţul Hunedoara: 4 staţii fond industrial la:

                                           Deva (HD2  Calea Zarandului)

                                           Hunedoara (HD3  Str. Aleea Bicicliştilor

                                           Călan (HD4  Str. Furnalistului

                                           Vulcan (HD5  B-dul. Mihai Viteazu)

                                                                          1 staţie fond urban/industrial la:

                                           Deva (HD1  Str. Carpaţi)

 

- 7 staţii în judeţul Timiş: 2 statii trafic în Timişoara (TM1 Calea Şagului, TM5 Calea Aradului)

                                          2 staţii fond industrial în Timişoara şi Lugoj (TM4 St. I. Bulbuca, TM 7 Lugoj)                                          

                                               1 staţie fond urban în Timişoara (TM2 B-dul. C.D. Loga)

                                               2 staţii fond suburban la Carani şi Moraviţa (TM 3 Carani, TM 6 Moraviţa)

În consecinţă, în Regiunea 5 Vest, reţeaua de monitorizare a calităţii aerului este compusă din urmatoarele categorii de puncte (staţii) de prelevare:

 • 3 staţii fond urban (judeţele AR si TM)
 • 8 staţii fond industrial (juedeţele CS, HD şi TM)
 • 3 staţii de trafic (judetele CS si TM)
 • 1 staţie trafic/industrie (judeţul AR)
 • 2 staţie trafic/semiurban (judeţele AR şi CS)
 • 1 staţie fond urban/industrial (judeţul HD)
 • 2 staţii fond suburban (judeţul TM)
 • 1 staţie EMEP (judeţul CS)

Echipamentele sunt integrate intr-o retea care furnizeaza date de calitatea aerului in concordanta deplina cu cerintele legislatiei europene si ale legislatiei nationale care o transpune pe aceasta. Reteaua este flexibila, in special in ceea ce priveste software-ul si gestionarea datelor. Datele de calitatea aerului pe care le va furniza aceasta retea trebuie sa prezinte un grad mare de incredere. Ele urmeaza sa fie transmise la UE si Agentiei Europene de Mediu si sa fie facute publice. Datele brute de calitatea aerului provenite de la statii sunt transmise direct la Laboratorul National de Referinta si la serverul APM-urilor. In urma procesului de validare ele sunt prezentate publicului prin intermediul unor panouri exterioare si interioare, amplasate in zone dens populate.

Analizele efectuate pe baza metodelor specificate in STAS 12574/87 - metode bazate pe absorbtia poluantilor in solutii caracteristice si analize spectrofotometrice sau pe principiile chimiei umede se efectueaza in continuare.

Pe langa analizoarele care fac parte din retea, mai exista analizoare automate pentru analiza continuă a poluanţilor din aer, ce functioneaza pe principiul metodelor din Ord.592/2002, în următoarele laboratoare:

- A.P.M. Arad – analizor pentru ozon;

- A.P.M. Caraş Severin – analizoare pentru oxizi de azot, dioxid de sulf, amoniac, ozon, PM10

- A.P.M. Timiş – analizoare pentru oxizi de azot, dioxid de sulf, oxid de carbon, ozon, PM10.

Sistemul de monitorizare a calităţii aerului care mai funcţionează pe baza metodelor din STAS 12574/87, în regiunea Vest este compus din următoarele staţii şi puncte de prelevare fixe si permanente:

- judeţul Arad : 4 puncte de monitorizare

                  poluanţi analizaţi : NO2, SO2, TSP ( STAS 12574/87)

             1 analizor O3 (Ord.592/2002)

             11 puncte de prelevare a pulberilor sedimentabile

- judeţul Hunedoara : 7 puncte de monitorizare

                                               poluanţi analizaţi : NO2, SO2, NH3, fenol , HCl

                                                (STAS 12574/87)

                                    8 puncte prelevare pulberi in suspensie

                                    29 probe prelevare pulberi sedimentabile

                                               (STAS 12574/87)

                                    1 analizor PM10

- judeţul Caraş Severin : 2 puncte de monitorizare

                                              poluanţi analizaţi : NO2, SO2, TSP, NH3

                                                   ( STAS 12574/87)

                                         1 analizor O3, 1 analizor SO2, 1 analizor NO2

                                                   (Ord.592/2002), 1 analizor automat NH3

                                         15 puncte prelevare pulberi sedimentabile

                                                   (STAS 12574/87)

- judeţul Timiş : 2 puncte de monitorizare

                                   poluanţi analizaţi : NO2, SO2 , NH3, TSP (STAS 12574/87)

                           analizoare pentru: SO2, NOx, CO, O3 (Ord.592/2002)

                           1 punct prelevare PM10 (Ord.592/2002)

                           24 puncte prelevare pulberi sedimentabile

Alte informaţii utile

Pentru informaţii suplimentare privind calitatea aerului (măsurări brute - nevalidate - on-line, etc.), vizitaţi site-ul http://www.calitateaer.ro