Back

PICA anunt public initiere aer

Anunţ public

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ informează publicul cu privire la iniţierea procesului de elaborare a Planului integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Timişoara, de către  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA în calitate de titular al Planului integrat de calitate a aerului, în conformitate cu prevederile articolului 13, alin. (2) din HG nr.257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului.

Ordinul nr.2202/11.12.2020, privind aprobarea listelor cu unităţiile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevazute în anexa nr.1 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator încadrează Municipiul Timişoara în regimul de gestionare I, pentru indicatorii: particule în suspensie PM10, dioxid de azot, oxizi de azot NO2/NOx, iar Municipiul Timişoara este autoritatea administratiei publice competentă să iniţieze elaborarea unui Plan integrat de calitate a aerului, conform prevederilor art.22 din Legea nr. 104/15.06.2011, precum şi ale art..13, (2) din HG nr. 257/15.04.2015.

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menţionat.

Informaţiile privind iniţierea elaborării Planului integrat de calitate a aerului, pot fi solicitate la sediul Primăriei Municipiului Timişoara B-dul C.D.Loga nr.1, la Serviciul Protecţie Mediu şi/sau la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, Serviciul Monitorizare și Laboratoare, B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A Timișoara.