Responsabil pentru relatia cu mass-media

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice este d-na  consilier Georgeta TÎŢAN - Comp. Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

Date de contact: