Responsabil pentru relatia cu mass-media

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice este d-na  consilier Georgeta TÎŢAN - Comp. Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

Date de contact:

  • Telefon: 0256.491795, 0256.226675
  • Fax: 0256.201005;
  • E-mail: office[@]apmtm.anpm.ro, relatii.publice[@]apmtm.anpm.ro.