Conducere

 

 

Lista persoanelor cu funcții de conducere din APM Bihor

   

Numele și prenumele

Funcția

 MERCEA Sanda Daniela


Agendă Director Executiv 

Director executiv

  (Atribuții conform R.O.F)
 

MARE Timea

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari

CALAPOD Adriana

Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare 

CIUPLEU Monika

Șef Birou Calitatea Factorilor de Mediu

                                  Responsabil cu protecția datelor

                                                    BOROTA Dorin

tel:  02594 44590 int. 137;              e-mail: dorin.borota@apmbh.anpm.ro
 

Formular APM BIHOR -privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR) 
 (Regulamentul 2016/679/UE)