Conducere

 

Lista persoanelor cu funcții de conducere din APM Bihor

   

Numele și prenumele

Funcția

MINTAȘ Olimpia Smaranda 
 
               ( CV )


Agendă Director Executiv 

Director executiv

  (Atribuții conform R.O.F)
 

MARE Timea

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari

CALAPOD Adriana

Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare 

CIUPLEU Monika

Șef Birou Calitatea Factorilor de Mediu