Conducere

 

 

Lista persoanelor cu funcții de conducere din APM Bihor

   

Numele și prenumele

Funcția

 MERCEA Sanda Daniela

CV
Agenda Conducerii 
            conform standardelor RUTI

Director executiv

  (Atribuții conform R.O.F)
 

MARE Timea

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari

CALAPOD Adriana

Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare 

CIUPLEU Monika

Șef Birou Calitatea Factorilor de Mediu

                             

Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal: Loredana TÎRB (loredana.tirb@apmbh.anpm.ro)

Formular - Acord colectare date cu caracter personal- conform prevederilor Legii nr.190/2018 / Consimțământ - conform prevederilor Legii nr. 9/2023