Anunț important- privind deschiderea și derularea Sesiunii 2018 de raportare: Statistica deșeurilor 2018 in aplicatia SIM

 ANPM prin APM Bihor vă raduce în atenție că se pot raporta datele privind
generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2018, statistica deșeurilor, conform
prevederilor Legii nr. 211/2011 R privind regimul deșeurilor, cu modificări ulterioare,
art. 49, alin. (4) atat pe suport de hărtie căt și pe suport electronic (online) în aplicația
Sistemul Integrat de Mediu – Statistica Deșeurilor. Asigurați-vă că ați depus
chestionarele statistice 2018 pe hărtie la APM Bihor până la sfârșitul lunii martie 2018
(in termenul legal stabilit).

Vă recomandăm să incepeți incărcarea on-line a datelor conform cu ghidurile
prezentate in aplicatia prezentă pe link : http://raportare.anpm.ro;


Pentru eventuale clarificări vă rugăm să vă adresați APM Bihor la tel: 0259 406605.

Procedura de lucru  este similară anilor precedenți.

Ghid înregistrare în Sistemul integrat de Mediu
 

Ghid pentru resetarea parolei


Procedurii SEA pentru Planul National de Gestionare a Deseurilor

Regasiti mai jos link-urile pentru site-ul Ministerului Mediului la care gasiti publicate anunturile corespunzatoare procedurii SEA pentru Planul National de Gestionare a Deseurilor: