Rapoarte de progres pe strategiile naționale.Capitolul 22 Mediu

Informaţii privind mediul deţinute de O.N.G.-uri

INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE DE O.N.G –uri DIN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI DIN JUD: BIHOR

 

 

 

Nr. crt.

Anul de raportare: 2011

Judeţul/Municipiul: BIHOR

1.

Denumirea O.N.G care completează formularul: Fundaţia Life Tineret

Sediul: str.Cuza Vodă,nr.17 , Oradea

Nr. telefon/fax: 0259/236273                                 

Adresa de e-mail:life@rdsor.ro 

Adresa pagina internet: web:www.life.org.ro

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: 

Nr. telefon/fax: 0259/236273                                 

Adresa de e-mail: life@rdsor.ro

Persoane de contact: Hărduţ Marius                           

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Proiecte

Programe de tineret, în domeniul cultural, educaţional, de protecţie a mediului, schimburi internaţionale

Informatiile sunt disponibile la cerere

Nr. crt.

Anul de raportare: 2011

Judeţul/Municipiul: BIHOR

2.

Denumirea O.N.G care completează formularul: Fundaţia ECOTOP pentru Culturã şi Educaţie Ecologistă

Sediul: Piaţa Independenţei 39, Cetatea Oradea Corp I, Oradea

Nr. telefon/fax: 0359/425.591 ; fax :0359/425.590

Adresa de e-mail:ecotop@rdlink.ro

Adresa pagina internet:www.ecotoporadea.ro

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: 

Nr. telefon/fax: 0359/425.591 ; fax :0359/425.590

Adresa de e-mail: ecotop@rdlink.ro

Persoane de contact:  George Togor

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Proiecte si programe

Conservarea diversităţii biologice mediu urban - rural                                          managementul apelor        

Informatiile sunt disponibile la cerere

Nr. crt.

Anul de raportare: 2011

Judeţul/Municipiul: BIHOR

3.

Denumirea O.N.G care completează formularul: Societatea de Istorie Naturală NYMPHAEA

Sediul: Bd-ul Dacia,nr.1-3, Oradea

Nr. telefon/fax: 0259/412724, int.14 Fax :0259/467729               

Adresa de e-mail: nymphaea@rdslink.ro

Adresa pagina internet:

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: 

Nr. telefon/fax: 0259/412724, int.14 Fax :0259/467729              

Adresa de e-mail: nymphaea@rdslink.ro

Persoane de contact: Radu Huza                                    

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Proiecte, parteneriate

Protecţia mediului natural şi antropic

Informatiile sunt disponibile la cerere

Nr. crt.

Anul de raportare: 2011

Judeţul/Municipiul: BIHOR

4.

Denumirea O.N.G care completează formularul: Clubul de Speologie “CRISTAL”

Sediul: P-ta 1 Decembrie nr 4-6, Oradea

Nr. telefon/fax: 0259/472434                         

Adresa de e-mail: speocristal@hotmail.com

Adresa pagina internet: www.speocristal.go.ro

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: 

Nr. telefon/fax:

Adresa de e-mail:

Persoane de contact:

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Proiecte, parteneriate, programe

Activitati de speologie                                 Alpinism                                                          Protectia mediului- programe de supraveghere ecologica a Muntilor Apuseni;                                                              -conservarea ariilor protejate;                            ---promovarea programelor de supraveghere ecologica in scoli

Informatiile sunt disponibile la cerere

Nr. crt.

Anul de raportare: 2011

Judeţul/Municipiul: BIHOR

5.

Denumirea O.N.G care completează formularul: Asociaţia Geografică ”Simion Mehedinţi”

Sediul: str. Armatei Române,nr.5,Pavilion C,et.2, Oradea

Nr. telefon/fax: 0259/256069, Fax : 0259/232789                               

Adresa de e-mail:

Adresa pagina internet:

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: 

Nr. telefon/fax: 0259/256069, Fax : 0259/232789                               

Adresa de e-mail:

Persoane de contact: Sărmăşan Claudiu                                        

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Proiecte,  programe

Promovarea turismului, a dezvoltării durabile, protecţia mediului

Informatiile sunt disponibile la cerere

Nr. crt.

Anul de raportare: 2011

Judeţul/Municipiul: BIHOR

6.

Denumirea O.N.G care completează formularul: Asociaţia “Grupul Milvus”, Târgu Mureş, filiala Oradea

Sediul: Tîrgu Mureş,Str.Crinului,nr.22,  Filiala Oradea Str. Sulyok Istvan

Nr. telefon/fax: 0265/264726                             

Adresa de e-mail:office@milvus.roweb

Adresa pagina internet:www.milvus.ro                            

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: 

Nr. telefon/fax: 0265/264726                             

Adresa de e-mail: office@milvus.roweb

Persoane de contact:Attila Nagy 

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Proiecte,  parteneriate

Protecţia mediului şi educaţie ecologică

Informatiile sunt disponibile la cerere

Nr. crt.

Anul de raportare: 2011

Judeţul/Municipiul: BIHOR

7.

Denumirea O.N.G care completează formularul: Clubul de Speologie “Speodava” Ştei

Sediul: Stei, Aleea Miron Pompiliu, nr.3, ap.28                              

Nr. telefon/fax:

Adresa de e-mail:

Adresa pagina internet:

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: 

Nr. telefon/fax: 0743.448381

Adresa de e-mail:

Persoane de contact:Brijan Petru                      

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Proiecte,  parteneriate

Club de speologie, protecţia mediului

Informatiile sunt disponibile la cerere

Nr. crt.

Anul de raportare: 2011

Judeţul/Municipiul: BIHOR

8.

Denumirea O.N.G care completează formularul: Centrul Regional de Supraveghere Ecologică Munţii Apuseni

Sediul: Oradea, P-ţa 1 Decembrie,nr.4

Nr. telefon/fax: 0259/472434                                                      

Adresa de e-mail:lifeapuseni@rdsor.ro; contact@oradeaverde.ro

Adresa pagina internet:

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: 

Nr. telefon/fax: 0259/472434                                                     

Adresa de e-mail: lifeapuseni@rdsor.ro; contact@oradeaverde.ro

Persoane de contact:Viorel Lascu                                 

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Proiecte,  parteneriate

Protejarea patrimoniului natural al Munţilor Apuseni 

Informatiile sunt disponibile la cerere

Nr. crt.

Anul de raportare: 2011

Judeţul/Municipiul: BIHOR

9.

Denumirea O.N.G care completează formularul: Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabilă Oradea

Sediul: Oradea,P-ţa 1 Decembrie,nr.6,etaj I,camera 8

Nr. telefon/fax: 0259/472434                        

Adresa de e-mail:lifeapuseni@rdsor.ro; contact @capdd-bihor.org

Adresa pagina internet:www.capdd-bihor.org                    

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: 

Nr. telefon/fax: 0259/472434                        

Adresa de e-mail: lifeapuseni@rdsor.ro; contact @capdd-bihor.org

Persoane de contact:

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Proiecte,  parteneriate

ecoturism în Munţii Apuseni ;    - management arii protejate ;      - promovarea şi conservarea patrimoniului natural şi cultural al Munţilor Apuseni

Informatiile sunt disponibile la cerere

Nr. crt.

Anul de raportare: 2011

Judeţul/Municipiul: BIHOR

10.

Denumirea O.N.G care completează formularul: Clubul de Speologie CRYSIS

Sediul: Oradea, B-dul Stefan cel Mare,nr.112, bl.D7, ap.35.

Nr. telefon/fax: 0259-266774;                                                 

Adresa de e-mail:crysis@rdslink.ro

Adresa pagina internet:

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: 

Nr. telefon/fax: 0259-266774

Adresa de e-mail: crysis@rdslink.ro

Persoane de contact:Lazăr Tibor                                  

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Programe, actiuni

Speologie

Informatiile sunt disponibile la cerere

Nr. crt.

Anul de raportare: 2011

Judeţul/Municipiul: BIHOR

11.

Denumirea O.N.G care completează formularul: Clubul “Apuseni”

Sediul: Beiuş, Aleea Padişului nr 2 ,bl R8, ap 15

Nr. telefon/fax:

Adresa de e-mail:

Adresa pagina internet:

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: 

Nr. telefon/fax:

Adresa de e-mail:

Persoane de contact:Cuc Ovidiu

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Programe, proiecte

Promovarea turismului rural şi al dezvoltării durabile

Informatiile sunt disponibile la cerere

Nr. crt.

Anul de raportare: 2011

Judeţul/Municipiul: BIHOR

12.

Denumirea O.N.G care completează formularul: Fundaţia “Czaran Gyula

Sediul: Oradea, Str.Costache Negruzzi,nr.8, bl. Pb25

Nr. telefon/fax: 02597266069                    

Adresa de e-mail: fe_gri@yahoo.com

Adresa pagina internet:www.czaran-gyula.ro                                 

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: 

Nr. telefon/fax: 0744/706708 ; 02597266069    

Adresa de e-mail: fe_gri@yahoo.com

Persoane de contact:Egri Francisc

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Programe, proiecte

Promovarea turismului montan amator

Informatiile sunt disponibile la cerere

Nr. crt.

Anul de raportare: 2011

Judeţul/Municipiul: BIHOR

13.

Denumirea O.N.G care completează formularul: Asociatia “Centrul de Protecţie a a Mediului – Bihor”

Sediul: Str. Aleea Padişului, nr.9, sc.B, ap.14, Beiuş, Judeţul Bihor

Nr. telefon/fax: 0722 55 11 42, 0359841640

Adresa de e-mail: aso_cpm_bh@yahoo.com

Adresa pagina internet:www.salvatinatura.ro

Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: 

Nr. telefon/fax: 0722 55 11 42, 0359841640

Adresa de e-mail: aso_cpm_bh@yahoo.com

Persoane de contact:Lucian Budãu

Nr. crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumire

Descriere succintă

1.

Film documentar

Poluarea in mediul subteran

la cerere

2.

Film documentar

Prezentare trasee turistice

la cerere

3.

Proiecte, parteneriate

Proiecte/campanii educaţionale privind protecţia mediului

la cerere

 

 

 

 

 

 


Informaţii de mediu deţinute de A.P.M Bihor 2016

 


Accesul publicului la informaţia de mediuPersona responsabilă cu furnizarea informaţiilor privind mediul:

             Natalia ȘCHIOPU

             Tel. 0259-444590

              mail: natalia.schiopu@apmbh.anpm.ro

Cadrul legislativ:

  • Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în problemele de mediu (Convenţia de la Aarhus); 
  • Hotărârea de Guvern nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul; 
  • Ordin nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului.