Back

Anunţ privind consultarea documentaţiei referitoare la Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul Infiinţarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks, Ungaria

Vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a primit din partea Ungariei în conformitate cu art. 3 al Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Convenţia ESPOO) şi prevederile art. 7 paragraful 1. a-b) al Directivei EIA privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului însoţit de anexele la acesta pentru proiectul  Înfiinţarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks - Ungaria. Documentaţia menţionată poate fi accesată la pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor www.mmediu.ro, la secţiunea http://www.mmediu.ro/articol/centrala-paks-ungaria/362

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind proiectul propus de Ungaria, la adresa de email: office@apmbh.anpm.ro sau  mihaela.macelaru@mmediu.ro  în termen de 30 de zile calendaristice .