Programe de finantare derulate de Administratia Fondului pentru Mediu Bucuresti

Ordin nr. 3.427 din 13 sept. 2012 privind stabilirea unui formular unic in vederea depunerii cererilor pentru proiectele finantate din fonduri UE

ORDIN nr. 3.427 din 13 septembrie 2012privind stabilirea unui formular unic în vederea depunerii cererilor pentru proiectele finanţate din fonduri UE

Programul Internaţional Eco-Şcoala

Programul Internaţional Eco-Şcoala

reprezintă oportunitatea realizării unor acţiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice, a parinţilor şi cu un ecou important în rândul comunităţii locale. Programul Eco-Şcoala a debutat pe mapamond ca program-pilot, în anul 1994, pornind de la necesitatea implicării tinerilor în  găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local. Astăzi participă circa 27 000 de şcoli din lume, din care peste 7 000 deţin Certificat de Eco-Şcoală şi Steagul Verde.   Peste 6 milioane de copiii şi tineri, 400 000 de cadre didactice şi 4 000 de autorităţi locale dezvoltă acest program în lumea întreagă. Programul solicită acordarea unui interes special uneia dintre următoarele teme, pe parcursul unui an şcolar:
1. Apa,
2. Natura şi Biodiversitatea,
3. Energia,
4. Perspective globale,
5. Viaţă sănătoasă,
6. Curtea şcolii,
7. Transportul / mobilitate sustenabilă,
8. Managementul deşeurilor  
9. Zgomotul,
10. Agenda Locală 21,
11. Schimbările climatice

Beneficiile programului pot fi grupate pe următoarele categorii:

-          cresterea gradului de conştientizare a copiilor privind problemele de mediu;

-          dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii;

-          legături cu şcoli  din Romania şi din lume;

-          valorificarea deşeurilor reciclabile;

-          amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii.

În judeţul Bihor cinci unităţi de înmvăţământ au dobândit statutul de eco-şcoală şi Steagul Verde, statut care le oferă elevilor, şi nu numai, o schimbare de mentalitate în ceea ce priveşte problemele legate de protecţia mediului, o mai bună implicare a acestora în rezolvarea problemelor din cadrul şcolii.(curăţenia în sălile de clasă, holuri,  şi în împrejurimi, promovarea colectării selective a deşeurilor – hârtie, plastic- , economisirea apei, energiei electrice, diminuarea abaterilor disciplinare, etc).

Acestea sunt:

Eco-grădiniţa nr. 27 Voinicel, Oradea, Eco-Şcoala cu clsele I-VIII Avram Iancu Oradea Oradea, Eco-Şcoala cu clasele I-VIII C-tin Şerban Aleşd, Eco-Liceul Lucian Blaga Oradea, respectiv Eco- Colegiul Tehnic Vadu Crişului .

Mai multe detalii legate despre acest program se găsesc pe site-ul Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie Bucureşti, www.ccdg.ro.