Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED)

DESPRE DIRECTIVA IPPC

Directiva 2008/1/CE - IPPC  referitoare la prevenirea şi controlul integrat al poluării mediului are ca scop atingerea unui nivel înalt de protectie a mediului în întregul său, prin implementarea de măsuri de prevenire sau de reducere a emisiilor în atmosferă, apă şi sol, inclusiv aplicarea unor măsuri privind managementul deşeurilor, eficienţa energetică şi a resurselor şi prevenirea accidentelor.

Directiva IPPC stabileste  principii în vederea autorizării şi controlului instalaţiilor, cât şi o abordare integrată prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru atingerea unui nivel înalt de  protecţie a mediului în ansamblul său, luând în considerare costurile şi beneficiile.

Principiile de baza în aplicarea Directivei IPPC, în vederea realizării unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării provenite de la activităţi specifice, sunt:

  1. Abordarea integrată care să ţină cont de performanţa de mediu a întregii instalatii, cuprinzând, de exemplu emisiile în aer, apă şi sol, generarea de deşeuri, utilizarea de materii prime, eficienţa energetică, zgomot, prevenirea accidentelor, precum şi readucerea amplasamentului  în momentul închiderii la o stare satisfăcătoare.
  2. Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) în condiţiile  autorizării, inclusiv stabilirea valorilor limită de emisie (VLE) care trebuie să se bazeze pe aceste tehnici BAT.
  3. Flexibilitatea permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului ca în determinarea condiţiilor de autorizare să ţină seama de caracteristicile tehnice ale instalaţiei, amplasarea geografică a acesteia şi condiţiile locale de mediu.

Participarea publicului la procesul decizional de emitere a autorizaţiilor integrate de mediu şi informarea lui cu privire laemiterea autorizaţiilor pentru instalaţii noi, pentru orice modificare substanţială sau a condiţiilor unei autorizaţii.Autoritatea competentă pune, de asemenea, la dispoziţia publicului detalii cu privire la măsurile luate de către operator la încetarea definitivă a activităţilor, precum şi rezultatele monitorizării emisiilor, aşa cum sunt prevăzute în temeiul condiţiilor de autorizare şi deţinute de către autorităţile competente.

Directiva 2008/1/CE - IPPC

Legea  278//2013

Transpunerea Directivei IED

 


Ce reprezintă BAT/BREF?

Ce reprezintă BAT/BREF?


Un element esenţial al Directivei este cerinţa aplicării "celor mai bune tehnici disponibile" (BAT) în cadrul tuturor instalaţiilor noi, şi cel târziu începând cu anul 2007, şi în cadrul instalaţiilor existente. Directiva defineşte cele mai bune tehnici disponibile ca fiind:

  • "... cel mai eficient si inaintat stadiu de dezvoltare al activitatilor si al metodelor de functionare corespunzatoare, al tehnicilor speciale fiind considerat adecvat si practic, in principal ca baza pentru stabilirea valorilor limita de emisie pentru a preveni in general emisiile si efectele asupra intregului mediu sau, daca lucru nu este posibil, atunci sa fie reduse";
  • "tehnicile" si tehnologia aplicata precum si felul si modul cum este instalatia planificata, construita, exploatata si scoasa din functiune;
  • "disponibile" - tehnicile, dezvoltate la o scara care, considerand relatia costuri/beneficii, fac posibila aplicarea in conditii economice si realizabile tehnic in sectorul industrial respectiv, indiferent daca aceste tehnici sunt utilizate sau realizate in statul membru respectiv, intrucat sunt accesibile pentru operator in conditii rezonabile;
  • "cele mai bune" - tehnicile cele mai eficiente in atingerea unui nivel general ridicat de protectie a mediului, in ansamblul sau".

Fiecare BAT nu este concretizat material în Directiva IPPC. În vederea unei armonizării la nivel european a celor mai bune tehnici disponibile (BAT) Directiva IPPC  prevede  un schimb de informaţii asupra celor mai bune tehnici disponibile. Rezultatele acestui schimb de informaţii vor fi înscrise în aşa numitele documente BAT ce vor fi publicate de către Comisia Europeană, fiind luate în considerare la stabilirea condiţiilor de autorizare.

Coordonarea acestor schimburi de informaţii se realizează de catre Biroul European IPPC, organism desemnat de către Comisia Europeană, al cărui sediu se află la SEVILIA.

La finalizatrea lucrărilor tehnice se propune un document European BREF care se adoptă de Comisia Europeană pentru sectorul respectiv. Scopul acestor Documente (BREF-uri) care nu au caracter obligatoriu, este de a se folosi ca referinţă atât pentru sectoarele specifice cât şi pentru autoriţatile  de mediu rersponsabile de stabilirea valorilor limită de emisie pentru autorizarea integrata de mediu.

 


Lista cu cele mai bune tehnici disponibile (BREF)

Lista cu cele mai bune tehnici disponibile (BREF)

Aici veti gasi detalii referitoare la ramurile industriale la care se face referire, la oamenii implicati in aceasta activitate, la informatiile de baza folosite in activitatea in cauza, informatii referitoare la intalnirile timpurii ale grupurilor tehnice de lucru ca si documente referitoare la cele mai bune tehnici disponibile BAT pe masura ce acestea devin disponibile. 

 

Documente referitoare la cele mai bune tehnici disponibile, publicate de catre Comisia Europeana Versiunea în Engleza Versiunea în Româna

Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector   ( 4,0 MB )

Executive Summary   ( 239 KB )

Tratarea apelor uzate si a gazelor reziduale / Sisteme de management in sectorul chimic   ( 3,9 MB )

  Bilateral Project

Ferrous Metals Processing Industry   ( 5,3 MB )

Executive Summary   ( 139 KB )

Industria prelucratoare a metalelor   ( 3,5 MB )

  Bilateral Project

Intensive Rearing of Poultry and Pigs   ( 9,1 MB )

Executive Summary   ( 625 KB )

Cresterea intensiva a pasarilor si porcinelor   ( 6,3 MB )

  Bilateral Project

Large Combustion Plants (LCP )   ( 20,7 MB )

Executive Summary   ( 205 KB )

Instalatiile Mari de Ardere (LCP )   ( 9,7 MB )

  Bilateral Project

Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities   ( 20,6 MB )

 

Managementul iazurilor si haldelor cu steril rezultate in urma activitatilor miniere   ( 10,5 MB )

  Bilateral Project

Non Ferrous Metals Industries   ( 8,3 MB )

Executive Summary   ( 260 KB )

Industria metalelor neferoase   ( 7,0 MB )

  Bilateral Project

Production of Iron and Steel   ( 8,8 MB )

Executive Summary   ( 71 KB )

Producerea fierului si otelului   ( 6,3 MB )

  Bilateral Project

Cement and Lime Manufacturing Industries   ( 1,1 MB )
( new draft September 2007, 14,7 MB )

Executive Summary   ( 83 KB )

 
Ceramic Manufacturing Industry   ( 2,7 MB )

 

 
Chlor-Alkali Manufacturing Industry   ( 4,9 MB )

Executive Summary   ( 36 KB )

 
Economics and Cross-Media Effects   ( 1,8 MB )

 

 
Emissions from Storage   ( 7,3 MB )

 

 
Food, Drink and Milk Industries   ( 6,5 MB )

 

 
General Principles of Monitoring   ( 0,8 MB )

Executive Summary   ( 140 KB )

 
Glass Manufacturing Industry   ( 2,5 MB )

Executive Summary   ( 102 KB )

 
Industrial Cooling Systems   ( 4,6 MB )

Executive Summary   ( 76 KB )

 
Large Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Acids and Fertilisers Industries   ( 3,5 MB )

 

 
Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others industry   ( 5,9 MB )

 

 
Large Volume Organic Chemical Industry   ( 3,8 MB )

Executive Summary   ( 461 KB )

 
Mineral Oil and Gas Refineries   ( 4,0 MB )

Executive Summary   ( 48 KB )

Rafinării de petrol şi gaze   ( 4,0 MB )
Organic Fine Chemicals   ( 7,4 MB )

 

 
Polymers   ( 4,0 MB )

 

 
Pulp and Paper Industry   ( 6,5 MB )

Executive Summary   ( 87 KB )

 
Slaughterhouses and Animal By-products Industries   ( 4,4 MB )

Executive Summary   ( 209 KB )

 
Smitheries and Foundries Industry   ( 5,1 MB )

Executive Summary   ( 213 KB )

 
Speciality Inorganic Chemicals   ( 2,2 MB )

 

 
Surface Treatment of Metals and Plastics   ( 6,0 MB )

 

 
Surface Treatment using Organic Solvents   ( 5,2 MB )

 

 
Tanning of Hides and Skins   ( 2,1 MB )

Executive Summary   ( 103 KB )

 
Textiles Industry   ( 8,3 MB )

Executive Summary   ( 172 KB )

 
Waste Incineration   ( 10,0 MB )

 

 
Waste Treatments Industries   ( 4,5 MB )

 

 

 

BREF-uri aflate inca in stadiul de schita Versiunea în Engleza Versiunea în Româna

Energy Efficiency Techniques   ( 3,1 MB, draft )  

  


Lista BAT