CADRU GENERAL LABORATOR

 

Laboratorul APM Braşov

APM Braşov gestionează funcţionarea la nivel local a laboratorului pentru analiza aerului, precipitaţiilor, zgomotului şi a radioactivităţii mediului, aflate în structura proprie. Laboratorul APM Braşov a implementat şi menţine sistemul de management al calităţii conform referenţialului SR EN ISO 17025.

Principalele atribuţii ale laboratorului APM Braşov:

  1. implementează şi menţine un sistem de management adecvat pentru activitatea laboratorului şi a staţiilor de monitorizare a calităţii aerului prevăzute în Legea nr. 104/2011 (actualizată) privind calitatea aerului înconjurător;
  2. efectuează, la cerere, măsurări şi analize de laborator ale calităţii factorilor de mediu în limita capabilităţii;
  3. efectuează şi derulează activităţi de monitorizare a calităţii mediului înconjurător la nivel teritorial, prin operarea echipamentelor, colectarea şi validarea datelor şi transmiterea acestora către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
  4. asigură colectarea şi validarea datelor primare necesare evaluării calităţii aerului, pe care le transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
  5. elaborează periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivel local;

Prezentare Laborator APM Braşov

Sediul permanent al Laboratorului APM Braşov:

  • laborator de analize fizico-chimice pe probe de mediu: pulberi fracţiile PM10 şi PM2,5, metale (Pb, Cd, Ni, As) din pulberi fracţia PM10,  amoniac şi hidrogen sulfurat din aerul înconjurător, precipitaţii;
  • staţia de supraveghere a radioactivităţii mediului (S.S.R.M. Braşov), parte integrantă a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.).

În afara sediului permanent al Laboratorului APM Braşov:

  • 6 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului din cadrul RNMCA;
  • staţia automată de monitorizare debit de doză gama din aer;
  • 25 de puncte de monitorizare nivel de zgomot echivalent din mediul urban;

Comanda incercari

Norme de prelevare transport

Lista incercari din Laborator