Declaratie privind aderarea la SNA 2021-2025

Raport narativ SNA pentru 2022_APM Brasov

Nota de informare privind avertizorul de interes public

Plan de integritate 2021-2025_APM Brasov

Declaratie de aderare la Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025

Convocator CAT 07.04.2021

Declaratie de aderare la Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020

Bilant 2016 la 30.06.2016

Arhiva declaratii avere

Bilant 2016

ORGANIGRAMA APM BRASOV

ORGANIGRAMA APM BRASOV din 15.05.2024

Organigrama APM BRASOV format .ppt  din 15.05.2024


apm-brasov-footer

Program functionare APM Brasov:

Luni - Joi 8:00 – 16:30;

Vineri 8:00 - 14:00

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marti, Miercuri, Joi între orele 09:00 - 13:00 -PRELUARE DOSARE SI ELIBERARE DOCUMENTE

Miercuri - 16:30 - 17:30 -INFORMATII PENTRU PUBLIC

Vineri, între orele 09:00 - 12:00 - ELIBERARE DOCUMENTE 

Sediu:

In cazul in care doriti sa transmiteti o sesizare , mentionam ca aceasta va fi inregistrata cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau in considerare si se claseaza.

Brasov, str. Politehnicii nr.3 Cod: 500019
Tel: 0268/419013 , 0368/409124, Fax: 0268/417292
e-mail: office[@]apmbv.anpm.ro
https://www.facebook.com/anpm.ro
 
   
ANPM

APM BRASOV

 

 

 


homepage

PROTEST  SPONTAN

Program pentru depunerea documentațiilor:

VINERI 24 MAI 2024

ORELE   9,00 – 10,00

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

PROTEST  SPONTAN

Program pentru depunerea documentațiilor:

VINERI 24 MAI 2024

ORELE   9,00 – 10,00

Vă rugăm să folosiți doar o cale de transmitere a documentelor, putând evita astfel dublarea numerelor de înregistrare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov

Str.Politehnicii nr.3, Braşov      Jud.Braşov, cod 500019                           

  Tel: 0268 419013, 0368 409124

  Fax: 0268 417292

apel unic urgente SNUAU : 112

http://apmbv.anpm.ro   

Cod fiscal:4443272

Cont IBAN APM Brasov: RO74TREZ1315032XXX000265

Trezoreria Municipiului Brasov

Pentru inregistrarea electronica accesati: http://raportare.anpm.ro/

 

Context legal

A.P.M. Braşov a fost înfiinţată la 1 august 1990, potrivit Hotarârii Guvernului României nr. 983/1990 şi a Ordinului Ministrului Mediului nr. 11/1990.
Este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ale O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Misiune

A.P.M. Braşov îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, la nivel judeţean, urmărind implementarea politicilor de mediu, a legislaţiei şi reglementarilor în vigoare

A.P.M. Braşov este menită să acţioneze, la nivel judeţean,  pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al judeţului.

A.P.M. Braşov  îşi indeplineşte misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

 • planificarea strategică de mediu;
 • monitorizarea factorilor de mediu;
 • autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;
 • implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel local;
 • raportările către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

Responsabilităţi

   A.P.M. Braşov exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul protecţiei mediului în judeţul Braşov. În acest sens:

 • aplică prevederile legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.
 • autorizează activităţile cu impact potenţial asupra mediului şi asigură conformarea cu prevederile legale;
 • prestează la cererea celor interesaţi servicii de consultanţă, asistenţă şi analize specifice de laborator.
 • ca un serviciu public de protecţie a mediului, implică şi susţine societatea civilă în proiectele de mediu de interes comunitar.

Conducere

     APM Braşov este condusă de directorul executiv – Ciprian Bancila

Program de lucru:

     Luni-Joi,  între orele 08:00 - 16:30

     Vineri,      între orele 08:00 - 14:00

Program de lucru cu publicul:

     Luni, Marti, între orele 09:00 - 13:00

     Miercuri, intre orele  09:00 - 13:00 si 16:30 - 17:30

     Joi, intre orele 09:00 - 13:00

     Vineri, între orele 09:00 - 12:00

    

Program de audienţe:

     Joi, între orele 14:00 - 16:00,  la sediul din str.Politehnicii nr.3,etajul I


homepage

 

 

 

 

DECLARATIA PRESEDINTELUI AGENTIEI NATIONALE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov

Din 3.01.2019 încasări doar prin OP sau prin Oficii Poștale

Anunț important

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

 

 FORMULARUL ONLINE DE INREGISTRARE

Pentru crearea unui cont de acces in Sistemul Integrat de Mediu accesati: raportare.anpm.ro

Program de lucru:

Luni-Joi, între orele 08:00 - 16:30

Vineriîntre orele 08:00 - 14:00

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marti, Miercuri, Joi între orele 09:00 - 13:00 -PRELUARE DOSARE SI ELIBERARE DOCUMENTE

Miercuri - 16:30 - 17:30 -INFORMATII PENTRU PUBLIC

Program de audienţe:

Joi, între orele 14:00 - 16:00, la sediul din str.Politehnicii nr.3,etajul I

Pentru consultarea site-ului vechi ANPM, click aici

Campaniei europene de informare si liber acces la informatii in domeniul protectiei consumatorilor “InfoCons – protectia consumatorilor”

Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor – 15 Martie

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,

va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro

Vă informăm că Agenția pentru Protecția Mediului Brașov pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR). Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri legale pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Menționăm că orice solicitare adresată instituției noastre care implică date de identificare va fi însoțită de formularul de acceptare a prelucrării datelor.

Formularul de acceptare a prelucrării datelor poate fi descărcat aici.

Context legal

A.P.M. Braşov a fost înfiinţată la 1 august 1990, potrivit Hotarârii Guvernului României nr. 983/1990 şi a Ordinului Ministrului Mediului nr. 11/1990.
Este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ale O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Misiune

A.P.M. Braşov îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, la nivel judeţean, urmărind implementarea politicilor de mediu, a legislaţiei şi reglementarilor în vigoare

A.P.M. Braşov este menită să acţioneze, la nivel judeţean, pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al judeţului.

A.P.M. Braşov îşi indeplineşte misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

 • monitorizarea factorilor de mediu;
 • autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;
 • implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel local;
 • raportările către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

Responsabilităţi

A.P.M. Braşov exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul protecţiei mediului în judeţul Braşov. În acest sens:

 • aplică prevederile legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.
 • autorizează activităţile cu impact potenţial asupra mediului şi asigură conformarea cu prevederile legale;
 • prestează la cererea celor interesaţi servicii de consultanţă, asistenţă şi analize specifice de laborator.
 • ca un serviciu public de protecţie a mediului, implică şi susţine societatea civilă în proiectele de mediu de interes comunitar.

Conducere

APM Braşov este condusă de directorul executiv Ciprian BĂNCILĂ