DEZVOLTARE DURABILĂ

Dezvoltarea durabilă la nivel mondial

 Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCEF) în raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut şi sub numele de "Raportul Brundtland": "Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi".

 Un rol determinant în domeniul protecţiei mediului şi al dezvoltării durabile l-au avut următoarele evenimente:

  • Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul Înconjurător, Stockholm, 5-16 iunie 1972;
  • Conferinţa Mondială a ONU pentru Mediu şi Dezvoltare, Rio de Janeiro, 3-14 iunie 1992;
  • Summit-ul Mondial pentru Dezvoltare Durabilă, Johannesburg, 26 august-4 septembrie 2002.

 Conferinţa Naţiunilor Unite privind mediul înconjurător de la Stockholm, s-a desfăşurat sub lozinca „Un singur Pământ”, ziua de 5 iunie fiind proclamată Ziua Mondială a Mediului.

Documentul principal al acestei conferinţe a fost Declaraţia finală asupra mediului, în care s-a evidenţiat legătura indisolubilă dintre calitatea vieţii şi calitatea mediului: “Resursele naturale ale globului, inclusiv aerul, apa, pământul, flora şi fauna şi, în mod deosebit eşantioanele reprezentative ale ecosistemelor naturale trebuie protejate în interesul generaţiilor prezente şi viitoare printr-o planificare sau o gestionare atentă, după nevoi”. 

În 1986, Naţiunile Unite înfiinţează Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare, având ca scop studierea dinamicii deteriorării mediului şi oferirea de soluţii pentru viabilitatea pe termen lung a societăţii umane.

Documentul care a vizat dreptul omului la un mediu sănătos a fost Raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare - „Viitorul nostru comun”, cunoscut şi sub numele de „Raportul Brundtland”. Raportul Brundtland a subliniat două aspecte majore:

  • dezvoltarea nu inseamna doar profituri mai mari si standarde mai inalte de trai pentru un mic procent din populatie, ci creşterea nivelului de trai al tuturor;
    • dezvoltarea nu ar trebui să determine degradarea sau folosirea fără măsură a resurselor naturale şi nici poluarea mediului ambiant.

Termenul de dezvoltare durabilă a început să devină foarte cunoscut după Conferinţa privind Mediul şi Dezvoltarea, organizată de Naţiunile Unite la Rio de Janeiro, cunoscută sub numele de “Summit-ul Pământului”.

La acest summit, au fost dezbătute din nou problemele privind mediul şi dezvoltarea, scopul declarat fiind stabilirea unei noi strategii a dezvoltării economice, industriale şi sociale în lume, cuprinsă sub numele de dezvoltare durabilă, "sustainable development". Naţiunile prezente au fost de acord asupra realizării unor instrumente legale extrem de importante: Declaraţia de la Rio asupra Mediului şi Dezvoltării, Agenda 21(planul de susţinere a dezvoltării durabile), Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, Convenţia asupra diversităţii biologice, Declaraţia de principii asupra gestionării pădurilor şi Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării în ţările grav afectate de secetă şi/sau de deşertificare.

Declaraţia de la Rio: "Oamenii au dreptul la o viaţă sănătoasă şi productivă în armonie cu natura; naţiunile au dreptul suveran de a exploata resursele proprii, fără însă a cauza distrugeri ale mediului în afara graniţelor proprii.

La 10 ani de la adoptarea Agendei 21, în 2002 are loc Summitul mondial pentru dezvoltare durabilă, Johannesburg, în care s-a analizat progresul făcut spre dezvoltarea durabilă şi s-a reafirmat angajamentul ţărilor participante.

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv al Uniunii Europene, începând cu 1997, când a fost inclus în Tratatul de la Maastricht, iar în 2001, la Summit-ul de la Goetheborg a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene.

În iunie 2006 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă pentru o Uniune Europeană extinsă, care se doreşte a fi un catalizator pentru cei ce elaborează politici publice şi opinia publică, în scopul schimbării comportamentului în societatea europeană şi implicării active a factorilor decizionali, publici şi privaţi, precum şi a cetăţenilor în elaborarea, implementarea şi monitorizarea obiectivelor dezvoltării durabile.

Strategia UE stabileşte, de asemenea, proceduri precise de implementare, monitorizare şi urmărire,cu obligaţii de raportare la fiecare doi ani, din partea Comisiei Europene şi a statelor membre, asupra angajamentelor asumate.

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă este singura perspectivă raţională a devenirii naţionale, având ca rezultat statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin confluenţa factorilor economici, sociali şi de mediu.

 


Programul Judetean “FII UN EXEMPLU! COLECTEAZA SELECTIV DESEURILE DE BATERII”

Afisul Programului Judetean “FII UN EXEMPLU! COLECTEAZA SELECTIV DESEURILE DE BATERII”

Programul Judetean

“FII UN EXEMPLU! COLECTEAZA SELECTIV DESEURILE DE BATERII”

 Organizatorii programului:

 -SC ECOTIC BAT SRL,

-AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

-INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRASOV,

-RIAN CONSULT SRL

 Perioada de desfăsurare- 01 martie 2013 – 01 iunie 2013

 Scopul: informarea si constientizarea elevilor si profesorilor privind importanta colectarii selective a deseurilor si reciclarii acestora.

 Obiectivul primordialil constituie dezvoltarea unei atitudini responsabile a elevilor si profesorilor fata de deseuri, in special fata de deseurile de echipamente electrice si electronice si deseurile de baterii si acumulatori.

Programul include, pe langa latura informativ-educativa si o componenta practica, aceea de colectare selectiva a deseurilor de baterii si acumulatori in recipien?ii pusi la dispozi?ie de ECOTIC BAT SRL.

 Nu este obligatoriu ca de?eurile de baterii ?i acumulatori colectate să provină doar din activită?ile curente ale ?colii. Dimpotrivă, dorim ca prin acest program să ajutam scolile sa-si fructifice pozitia privilegiata în comunitatea locală prin oferirea către ?i prin elevi a solu?iilor pentru o problema comunitara inca nerezolvata in totalitate pe plan local: colectarea selectiva a deseurilor de baterii si acumulatori.

 Aria de desfasurare: unitatile scolare din judetul Brasov, cu personalitate juridica si structurile proprii.

Acest Program se adreseaza elevilor din toate nivelurile de invatamant preuniversitar, invatatorilor, profesorilor si/sau dirigintilor claselor participante.

 Etapele programului:

 1. Anuntarea programului, regulamentului- termen: 15 februarie 2012

2. Inscrierea scolilor in program- termen: 22 februarie 2012

Conducerea fiecarei unitati de invatamant va desemna un profesor

coordonator care va implementa proiectul in scoala. Datele de contact ale

profesorului coordonator vor fi transmise catre ECOTIC BAT/ISJ

3.Dotarea fiecarei unitati de invatamant inscrise cu recipientipentru colectarea deseurilor de baterii si acumulatori (DBA)- termen - 01 martie 2012

ECOTIC BAT va organiza transmiterea recipientilor de colectare DBA catre

scolile inscrise in program

4. Transmiterea in format electronic a unui pachet de materialenecesare desfasurarii unei ore de educatie ecologica in scolile participante- termen: 01 martie 2012

Pachetul de materiale cuprinde: afi?e, film de prezentare a sistemului national

de colectare selectiva a DEEE , material in format PowerPoint cu informatiile

necesare desfasurarii unei ore de educatie ecologica, cu tematica colectarii

selective a deseurilor, DBA, DEEE,plan de lectie care sintetizeaza informatiile

din materialele mentionate anterior, teste de verificare a cunostintelor elevilor

care participa la aceste prezentari

5. Participarea la orele de educatie ecologica, in perioada 01 martie 2013 – 01 iunie 2013

Reprezentanti ai partenerilor in proiect, respectiv APM Brasov, ISJ Brasov, Rian Consult, ECOTIC BAT vor participa activ la orele de educatie ecologica in scoli. Numarul prezentarilor in scoli cu participare din partea organizatorilor: minim 10.

6 Colectarea DBA

In perioada 01 martie 2013 – 01 iunie 2013, prin grija profesorilor coordonatori, elevii vor putea avea ocazia de a depune bateriile uzate pe care le detin in recipientii care vor fi prezenti in fiecare scoala

7. Ridicarea DBA colectate

In perioada 01 iunie 2013 – 10 iunie 2013, ECOTIC BAT, in baza parteneriatului cu RIAN CONSULT, va organiza colectarea DBA de la scoli. Bateriile colectate de fiecare scoala vor fi cantarite, stabilindu-se asfel clasamentul final al scolilor.

8.Premierea scolilor, in baza clasamentului realizat pe criteriul cantitatilor colectate.

 

Premiile constau in cinci videoproiectoare + ecran de proiectie, acordate fiecarei scoli clasate pe primele cinci locuri. Toate scolile participante vor primi diplome de participare la program.

 Profesorii coordonatori vor organiza predarea materialelor de informare in cadrul orelor de educatie ecologica in scolile pe care le reprezinta, astfel:

- sustinerea a cel putin o ora de educatie ecologica la clasa la care profesorul coordonator este diriginte sau invatator. In cazul in care profesorul coordonator nu este nici diriginte si nici invatator, acesta isi alege o clasa cu care decide sa se inscrie in Program si la care o sa desfasoare activitatile. In cadrul acestei ore de educatie ecologica, profesorul coordonator va prezenta elevilor materialele educative primite de la organizatori, in forma in care acesta considera ca e cel mai bine asimilata informatia de catre elevi.

- La clasa unde a avut loc de educatie ecologica se va da un test de verificare a cunostintelor acumulate in timpul orei. Testele vor putea fi solicitate de catre organizatori, la cerere. Testele vor fi insotite de cheia de verificare.

- Materialele de informare puse la dispozitie de catre organizatori pot fi prezentate mai multor clase in acelasi timp, in scoala, de catre profesorii coordonatori, in sala de festivitati sau in orice alt spatiu adecvat .