Buletin informativ APM Brasov 2020

/documents/15795/46991062/Buletin+informativ+APM+Brasov+2020.docx/2895f265-74de-44ab-95d7-0625a573c1df

Raport privind accesul publicului la informatia de interes public 2018

/documents/15795/41037360/Raport+de+evaluare+a+implementarii+legii+nr+544+din+2001.pdf/65ad0daf-d74c-4996-8ad4-04245f22b9ef

Raport de evaluare a implementarii legii nr 544 din 2001 in anul 2018

/documents/15795/41037360/Raport+de+evaluare+a+implementarii+legii+nr+544+din+2001.pdf/65ad0daf-d74c-4996-8ad4-04245f22b9ef

Informatii de interes public Legea 544/2001

            DREPTURILE CETĂŢENILOR LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC    Legislatia privind accesul cetatenilor la...