Buletin informativ 2022

/documents/15795/68589142/Buletin+informativ+2022.docx/887b2afc-5e50-46ec-a16c-108e0afcaccf

Buletin informativ APM Brasov 2021

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/178565

Raport privind accesul publicului la informatia de interes public 2021

/documents/15795/68589142/Raport+de+evaluare+a+implementarii+Legii+544+din+2001+pentru+anul+2021.pdf/f243c6e9-cc7c-44b4-9eba-c6e130e9ca29

Raport de evaluare a implementarii legii nr 544 din 2001 in anul 2018

/documents/15795/41037360/Raport+de+evaluare+a+implementarii+legii+nr+544+din+2001.pdf/65ad0daf-d74c-4996-8ad4-04245f22b9ef

Informatii de interes public Legea 544/2001

            DREPTURILE CETĂŢENILOR LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC    Legislatia privind accesul cetatenilor la...