Back

Pliant informaţia privind mediul

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

   Agenţia pentru Protecţia Mediului

                          Braşov

 

AVEM OBLIGAŢII FAŢĂ DE

GENERAŢIILE  VIITOARE: ATINGEREA

UNEI DEZVOLTĂRI DURABILE

 

CUM: PRIN IMPLICAREA FACTORILOR INTERESAŢI

INTERACTIUNEA DINTRE PUBLIC ŞI AUTORITĂŢILE PUBLICE, ÎNTR-UN

CONTEXT DEMOCRATIC,             FUNDAMENTEAZA

PROCESUL DE PARTICIPARE A

PUBLICULUI LA DECIZIILE

PRIVIND MEDIUL

 

UN  PAS  IMPORTANT:

ACCESUL PUBLICULUI LA INFORMAŢIA PRIVIND MEDIUL

 

ESTE UN DREPT ?

ESTE O DATORIE ?

CUM SE ASIGURĂ  ?             

Protesters gather during anti-Danish protest in Yemeni capital Sanaa © 2006 ReutersESTE VORBA DESPRE:

          -TRANSPARENŢĂ,

          -RESPOSABILITATE

    - DISPONIBILITATEA

           DE A RĂSPUNDE

 

ESTE UNUL DIN  DREPTURILE OMULUI

 

CE DREPTURI ARE PUBLICUL ?

 

     Să fie informat despre:

 • orice este informaţie privind mediul
 • o ameninţare iminentă asupra sănătăţii umane din cauze naturale sau  provocată de activităţi umane
 • o ameninţare iminentă asupra mediului din cauze naturale sau  provocată de activităţi umane
 • operatorii economici care desfăşoară activităţi pe bază de autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu, despre consecinţele acestor activităţi şi/sau produselor lor asupra mediului

 Să solicite:

 • punerea la dispoziţia sa a informaţiei privind mediul

 Cui solicită ?

 • tuturor autoritaţilor publice care deţin informaţii privind mediul

 Mai exact, cui solicită ?

 • compartimentelor specializate de informare şi relaţii publice din cadrul autorităţilor publice

     Cum solicită ?

 • în scris

Alte mijloace de informare     directă:

 • paginile web ale autorităţilor publice pentru protecţia mediului
 • paginile web ale altor autorităţi publice
 • bazele de date cu informaţia privind mediul
 • pliante aflate la sediul   autorităţilor de mediu
 • emisiuni radio-TV, presa scrisă, comunicate de presă

 

CE INFORMAŢIE  PRIVIND MEDIUL   SE PUNE ÎN MOD ACTIV LA DISPOZIŢIA PUBLICULUI ?

 

-     tratate, convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte;

-     legislaţia naţională privind mediul;

 • politici, planuri şi programe în legatură cu mediul;

-     rapoartele privind starea mediului;

- datele/rezumatele datelor rezultate din  monitorizarea activităţilor ce afectează sau pot afecta mediul;

-     avizele, acordurile şi autorizaţiile pentru activităţile cu impact asupra mediului;

-     raporarte la studiile de impact asupra  mediului;

-     evaluările de risc privind elementele de mediu;

-     convenţiile încheiate între autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau juridice privind obiectivele de mediu sau indicarea locului unde o astfel de informaţie poate fi gasită;

 

CE FACEŢI PENTRU A AFLA CE INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL DEŢIN AUTORITĂŢILE PUBLICE

 

Vă adresaţi autorităţilor publice pentru protecţia mediului deoarece acestea sunt obligate să:

 • afişeze pe site-ul propriu lista informaţiilor de mediu deţinute, astfel:
 • elaboreze baza de date cu informaţia privind mediul diseminată în mod activ şi să asigure accesul publicului prin includerea acesteia pe pagina proprie web
 • asigure actualizarea bazelor de date, anual.

 

ESTE GRATUIT ACCESUL LA INFORMAŢIA PRIVIND MEDIUL ?

DA,

 • accesul la orice liste sau registre cu informaţii de mediu este gratuit dacă acestea sunt examinate pe loc;

 

Informaţia poate fi solicitată pe hârtie, dischetă, sub formă de înregistrări audio/video, CD, poşta electronică.

 

ÎN CÂT TIMP SE RĂSPUNDE UNEI SOLICITĂRI SCRISE DE INFORMAŢIE PRIVIND MEDIUL ?

 

 • cât mai repede posibil sau cel mult in termen de 1 lună de la data primirii solicitării;
 • termenul de 1 lună se poate prelungi la 2 luni dacă volumul şi complexitatea informaţiei solicitate sunt foarte mari;

 

 SE POATE REFUZA O SOLICITARE  DE INFORMAŢIE PRIVIND MEDIUL ?

    

    DA, dacă dezvăluirea acesteia afectează:

 • confidenţialitatea procedurilor autorităţilor publice
 •  relaţiile internaţionale, securitatea publică sau apărarea naţională
 • cursul justiţiei
 • confidenţialitatea informaţiilor comerciale sau industriale (protejarea unui interes economic legitim)
 • drepturile de proprietate intelectuală
 • confidenţialitatea datelor personale şi/sau a dosarelor privind o persoană fizică, în cazul în care acea persoană nu a consimţit la divulgarea către public a informaţiilor
 • interesele sau protecţia oricărei persoane care a oferit voluntar informaţiile cerute, fără ca acea parte să aibă obligaţia legală sau să fie posibil a fi obligată legal să furnizeze informaţiile, cu excepţia cazului în care acea persoană a consimţit la divulgarea informaţiei respective
 • protecţia mediului la care se referă astfel de informaţii cum ar fi localizarea speciilor rare.

 

MAI POATE FI REFUZATĂ ŞI CÂND:

 

 • informaţia solicitată nu este deţinută de sau pentru autoritatea publică la care a fost înaintată cererea
 • cererea este în mod evident nerezolvabilă
 • cererea este formulată într-o manieră prea generală
 •  cererea priveşte materiale în curs de completare sau documente ori date nefinalizate
 • cererea priveşte sistemul de comunicaţii interne

 

CÂND NU SE RESPINGE O SOLICITARE  DE INFORMAŢIE PRIVIND MEDIUL ?

 • când aceasta se referă la emisii, descărcări sau alte evacuări de poluanţi în mediu
 • in ce termen: se ţine cont de termenul specificat de solicitant, cât mai repede posibil dar nu mai târziu de 1 lună de la data înregistrării cererii            

 

 

 

 

 

In cazul in care informaţia este deja pusă la dispozitia publicului, într-o altă formă decât cea cerută de catre solicitant, acesta va fi anunţat despre aceasta in cel mult 5 zile de la primirea solicitării

 

 

PUBLIC NEMULŢUMIT ?

 

                          Acces la justiţie, astfel:

 

Orice persoană nemulţumită de răspunsul    primit la o cerere de furnizare a informaţiei privind mediul are dreptul să acţioneze astfel :

 • plângere prealabilă adresată conducătorului autorităţii publice de la care a primit răspunsul nesatisfăcător;
 • cerere la instanţa de contencios administrativ competentă, dacă nu este mulţumit de soluţionarea plângerii prealabile

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului

                      Braşov

 

Str. Politehnicii nr.3

Tel: 0268-419013

Fax: 0268/417292

E-mail:

apmbrasov@apmbrasov.ro

www.apmbrasov.ro