Anunt decizie actualizare conditii din AIM nr. SB 104/2009 rectificata la data de 25.02.2010 - beneficiar SC BRAVINVEST SRL

Anunt decizie actualizare conditii din AIM nr. SB 104/2009

rectificata la data de 25.02.2010

 

 

Agenția pentru Producția Mediului Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a conditiilor din autorizația integrata de mediu nr. SB 104/2009 rectificata la data de 25.02.2010, titular SC BRAVINVEST SRL, pentru Ferma pentru pui de carne,  amplasament: Localitatea Lunca Mureşului, str. Drumul Tarii nr. 537 (fosta str. Grindului nr. 1),  judeţul Alba.

Decizia a fost luată în urma consultării autorităților membre C.A.T., întrunit în data de 07.07.2015 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Alba.

Decizia de actualizare a conditiilor din autorizația integrata de mediu nr. SB 104/2009 rectificata la data de 25.02.2010 este diponibila publicului la sediul Primăriei Lunca Muresului, Agenției pentru Protecția Mediului Alba, pe pagina de internet a APM Alba http://apmab.anpm.ro și la sediul operatorului instalatiei.

 Proiectul autorizației integrate de mediu actualizate poate fi consultat pe pagina de internet a APM Alba http://apmab.anpm.ro.

Observațiile publicului se pot înainta în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B sau electronic la adresa office@apmab.anpm.ro, și către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice la fax 021 408 9615, pană la data de 08.08.2015. 

  • Decizie privin actualizarea conditiilor din Autorizatia Integrata de Mediu nr. SB 104/2009 rectificata la data de 25.02.2010 [click detalii]

 

  • Proiect Autorizatie Integrata de Mediu nr. SB 104/2009 rectificata la data de 25.02.2010 [click detalii]

Decizie revizuire Autorizatie Integrata de Mediu nr. SB 67/2007 revizuita la data de 01.03.2010 - SC KRONOSPAN SEBES SA

Anunt decizie revizuire AIM nr. SB 67/2007 revizuita la data de 01.03.2010

 

Agenția pentru Producția Mediului Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a autorizației integrate de mediu nr. SB 67/2007 revizuita la data de 01.03.2010, pentru SC KRONOSPAN SEBES SA, pentru Instalatia de producere a formaldehidei, a răşinilor pe bază de formaldehidă şi a plăcilor lemnoase de tip MDF şi PAL,  amplasament: Sebes str. Mihail Kogalniceanu nr.59, judeţul Alba.

Decizia a fost luată în urma consultării autorităților membre C.A.T., întrunit în data de 02.12.2014 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Alba.

Decizia de revizuire a autorizației integrate de mediu nr. SB 67/2007 revizuita la data de 01.03.2010 este diponibila publicului la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, Agenției pentru Protecția Mediului Alba, pe pagina de internet a APM Alba http://apmab.anpm.ro și la sediul operatorului instalatiei.

 Proiectul de revizuire a autorizației integrate de mediu nr. SB 67/2007 revizuita la data de 01.03.2010 poate fi consultat pe pagina de internet a APM Alba http://apmab.anpm.ro.

Observațiile publicului se pot înainta în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B sau electronic la adresa office@apmab.anpm.ro, și către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice la fax 021 408 9615, pană la data de 03.01.2015.

Decizie emitere Autorizatie Integrata de Mediu revizuita- [click detalii]

Proiect Autorizatie Integrata de Mediu revizuita - [click detalii]

 


Autorizatie Integrata de Mediu Nr. SB 60 din 27.12.2006 - Titularul activitatii : S.C. TRANSAVIA S.A. - FERMA nr. 2 OIEJDEA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr.  SB 60 din 27.12.2006

ACTUALIZATA         in data de 30.10. 2007

REVIZUITA          in data de     .04.2014

 

 

Titularul activitatii : S.C. TRANSAVIA S.A. - FERMA  nr. 2  OIEJDEA

Adresa :                      Localitatea OIEJDEA, soseaua Alba Iulia - Cluj Napoca, km 11, jud. ALBA

Locatia activitatii:     Localitatea OIEJDEA, soseaua Alba Iulia - Cluj Napoca, km 11,  jud. ALBA

Categoria de activitate conform anexei 1, Legea  nr. 278 din 24 octombrie 2013privind emisiile industriale , punctul 6.6 a )  Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege;

CodulCAEN:          0147      Cresterea pasarilor;

 

Codul  NOSE-P :    110.04   Fermentatie enterica;

                                 110.05    Managementul dejectiilor animaliere.

       

 CodulSNAP-2:      1004       Fermentatie enterica;

                                 1005       Managementul dejectiilor animaliere.

 

Emisa de :               SERVICIUL AVIZE,ACORDURI,AUTORIZATII

Data emiterii:          .10.2013

Data expirarii:        30.10.2017

 

Detalii:

  • Decizie emitere autorizatie integrata de mediu [ click aici ]
  • Autorizatie integrata de mediu [ click aici ]

Autorizatia integrata de mediu nr.AB1 din 20.03.2013 - SC Romaqua Group SA sucursala Sebes

Proiect autorizatie integrata de mediu - SC PEHART TEC SA Petresti

DECIZIE PRIVIND EMITEREA AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU pentru SC PEHART TEC SA Petresti

Proiect autorizatie integrata de mediu - S.C. ROMAQUA GROUP S.A.

DECIZIE PRIVIND EMITEREA AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU pentru SC ROMAQUA GROUP SA

Decizie emitere autorizatie integrata de mediu pentru SC Broll Pigments SRL 28.02.2012

Autorizatia Integrata de Mediu

   Definiţie: actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

   Procedura de reglementare este stabilită prin Ordinul 818/2003 modificat şi completat cu Ordinul 1158/2005, competenţa de emitere a autorizaţiei integrate de mediu revenind agenţiilor regionale pentru protecţia mediului

   Lista activităţilor care intră sub incidenţa Directivei 96/61/CE privind controlul integrat al poluării şi pentru funcţionarea cărora este necesară obţinerea autorizaţiei integrate de mediu este dată în Anexa 1 a OUG 152/2005 aprobată cu modificări prin Legea 84/2006.

   Ghidului tehnic generalpentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este aprobat prin Ordinul 36/2004.

   Depunererea solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie pentru functionarea oricarei instalatii/activitati mentionate in lista din anexa 1 la OUG 152/2005, privind prevenirea  si controlul integrat al poluarii.

   Conform art.8 din Ord.818/2003, completata cu Ord.1158/2005, titularul de activitate ce intra sub incidenta prevederilor OUG.152/2005, are obligatia de a elabora si de a inainta autoritatii locale pentru protectia mediului, respectiv APM Alba, solicitarea autorizatiei integrate de mediu, care va cuprinde:

  • formularul de solicitare, intocmit conf. modelului din anexa 1 la prezenta procedura

  • raport de amplasament, intocmit in conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru

  • aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobat prin Ord. MAPM 36/2004

  • dovada publicarii anunturilor privind depunerea solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu;

  • dovada achitarii tarifului pentru verificarea/analiza preliminara a solicitarii depuse., Tarif 1000 lei , conform O.M. nr. 890/2009

   Conform punctului 1.1.2 din Ghidul tehnic sus mentionat, titularul de activitate care desfasoara pe un amplasament mai multe activitati in instalatii diferite, care se regasesc in anexa 1 in OUG 152/2005, va depune in acelasi timp solicitarile de emitere a autorizatiilor integrate de mediu.