Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru “Înființare rețea de canalizare menajeră în Comuna Batăr, județul Bihor”, titular COMUNA BATĂR

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate...

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru “Stație incinerare Sălacea ”, titular NUTRIPIG S.R.L

         APM BIHOR anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “Stație incinerare Sălacea ”, propus a fi realizat...

Anunţ public - Depunerea solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare parcare la sit Pețea”, titular COMUNA SÂNMARTIN

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Amenajare parcare la sit Pețea ” propus a fi...

Anunţ public - Depunerea solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul “Construire atelier mecanic auto regim P" , titular FIN MOTORS ALION S.R.L

  APM BIHOR anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Construire atelier mecanic auto regim P" propus a se realiza în ...

Anunț public- Decizia etapei de încadrare pentru “ Construire fabrică lactate și spații de depozitare” , titular PROLACTA SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate...

Anunţ public - Depunerea solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul “ Stație incinerare Sălacea ”,titular NUTRIPIG S.R.L.

 APM BIHOR  anunţă publicul interesat asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Stație incinerare Sălacea  ”, propus a fi realizat in...

Anunț public - Decizia etapei de încadrare revizuite pentru proiectul ” Înființare fermă avicolă în localitatea Ciumeghiu, jud Bihor” , titular LETMIDAN S.R.L.

  Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul ” Înființare fermă avicolă în localitatea Ciumeghiu,...

Anunt pubic-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Construire fermă găini ouătoare în comuna Tinca, județul Bihor”, titular OUL DE TINCA SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurilor de evaluare...

Anunt pubic-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire fermă pui în Comuna Tinca, județul Bihor, titular OUL DE TINCA SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurilor de evaluare...

Anunt pubic-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Forajul , echiparea și exploatare sondei 4282 Suplac ”, titular OMV PETROM SA

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:   nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate , în cadrul...

Anunt pubic-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Forajul , echiparea și exploatare sondei 4280 Suplac ”, titular OMV PETROM

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:   nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate , în cadrul...

Anunt pubic-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Creșterea integrității colectoarelor de gaze Valea Calului Suplac ”, titular OMV PETROM

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:   nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate , în cadrul...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Construire hală, servicii”, titular MIRA AUTOPAS SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate...

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru “Foraj de exploatare și construcții anexe”, titular COMUNA SĂLACEA

 APM BIHOR anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “Foraj de exploatare și construcții anexe”, propus a fi realizat in comuna Sălacea, sat...

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru “ Execuţie foraj de mare adȃncime”, titular: NUTRIDIAL S.R.L

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate ...

Anunţ public - Depunerea solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul “Foraj de injecție ”, titular Comuna Sălacea

 APM BIHOR  anunţă publicul interesat asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Foraj de injecție ”, propus a fi realizat in comuna Salacea ,...

Anunț pubic-Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Turn de monitorizare” , titular COMUNA SÂNMARTIN

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Turn de monitorizare ” propus a fi...

Anunț pubilc-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Lucrări de abandonare aferente sondeI 573 ,Mihai Bravu Vest ”, titular OMV PETROM SA

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:   nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate , în cadrul...

Anunț public-Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Execuţie foraj de mare adȃncime”, titular NUTRIDIAL S.R.L

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Execuţie foraj de mare adȃncime ”,  propus...

Anunt pubic-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Amenajare baltă de pescuit”, titular INDUSTRIAL CONSTRUCT ARDEAL SRL

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , nu se supune evaluării...

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru ”Racord electric pentru consummator noncasnic în localitatea Roșia, nr. 98A” , titular Novara Invest SRL

  Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării...

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Proiect modificator la AC 299/2018 ”, titular ALIN BOGDAN S.R.L

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”...

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Scoatere din circuitul forestier”, titular Oraș Ștei

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”...

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Împrejmuire teren”,titulari: Sim Cornelia; Sim Octav Teodorus; Sim Ada Anca

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare nu se supune...

Anunt pubic-Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare iaz piscicol”, titular ERPALCONS SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   “ Amenajare iaz piscicol”,  propus...

Anunt pubic-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire statie de distributie carburanti si hala de servicii” , titular EUROALPIN SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , nu se supune evaluării adecvate...

Anunt pubic-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Construire spălătorie auto”, titular DEMIAN MARIANA IDA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate...

Anunț public-Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Proiect modificator la A.C. 299/2018" , titular ALINBOGDAN S.R.L

  APM BIHOR anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Proiect modificator la A.C. 299/2018" propus a se realiza în  sat...

Anunț public-Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Scoatere din circuitul forestier" , titular ORAȘUL ȘTEI

  APM BIHOR anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Scoatere din circuitul forestier" propus a se realiza în  loc...

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren”, titular Cosma Marius George

    Cosma Marius George , titular al proiectului ”Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren” propus a fi amplasat în Comuna Nojorid, Sat Livada de Bihor, str....

Anunt pubic-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Construire atelier auto mecanic”, titular PENA MARIAN GABRIEL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate...

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire hală nouă de selecție scrofițe”, titular SELECT PIG SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și...

Anunţ public - Depunerea solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul proiectul “Construire hală, servicii”, titular MIRA AUTOPASS SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “Construire hala, servicii” a fi realizat...