Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Lucrări de abandonare aferente sondei 560 Mihai Bravu Vest ”, titular OMV PETROM

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:   nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate , în cadrul...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „S.F. Extindere drumuri agricole comuna Borș”, titular Comuna Borș

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării...

Anunţ public - Depunerea solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul " Construire fermă bovine", titular FARMING TODAY SRL

ANEXA 5.H  la  PROCEDURĂ din 3 decembrie 2018 de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private^9 Conţinută prin Legea nr. 292 din 3 decembrie...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Alimentare cu energie electrică pensiune turistică”, titular Skipass SRL

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...

Anunț public-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Amenajare iaz piscicol cu exploatare prealabilă a nisipului şi pietrişului", titular SC LEDA VITAL SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Conductă de amestec sonda 499 Abrămuț ”, titular OMV PETROM

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:   nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate , în cadrul...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Amenajare iaz piscicol” , titular ALTEREGO CONSTRUCȚII SRL

  Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul ” Amenajare iaz piscicol” propus a fi amplasat în mun. Oradea...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire hală producție cabine de dormit”, titular CAB STAR SRL

ANEXA 5.K la  PROCEDURĂ din 3 decembrie 2018 de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private^9 Conţinută prin Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 ,...

Anunț public-Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Amenajare iaz piscicol", titular ALTEREGO CONSTRUCȚII SRL

  APM BIHOR anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Amenajare iaz piscicol " propus a se realiza în  Oradea, nr. cad....

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “Imbunătăţire infrastructură apă și apă uzată ȋn satul Meziad” , titular COMUNA REMETEA

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul“ Construire imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter” , titular BETON CONSTRUCT SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru ” Construire siloz depozitare cereale”, titular BONAGRO SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire hală depozitare, anexe și împrejmuire teren”, titular KSC TRANSPORT SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire hală depozitare, anexe și împrejmuire teren”, titular KSC TRANSPORT SRL

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Construire camping”, titular CAMPING AKUNAMATATA SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurii de evaluare...

Anunt pubic-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Deschidere carieră piatră ”, titular Ile Viorel Construct S.R.L

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare...

Anunț public- Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire hală producție cabine de dormit”, titular CAB STAR SRL

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Înființare livadă, cuvetă și împrejmuire”, titular SILVESTNUC SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurii de evaluare...

Anunț public- Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Extindere rețele de apă și canalizare ”, titular ORAȘUL ȘTEI

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare...

Anunţ public - Depunerea solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul “ Amenajare iaz piscicol", titular DAVAL SRL

  APM BIHOR anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Amenajare iaz piscicol " propus a se realiza în  Oradea, nr. cad....

Anunţ public - Depunerea solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul “ Deschidere carieră piatră" , titular ILE Viorel Construct SRL

    APM BIHOR anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Deschidere carieră piatră " propus a se realiza în ...

Anunţ public - Depunerea solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Alimentare cu energie electrică pensiune turistică”, titular Skipass SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Alimentare cu energie electrică pensiune...

Anunt public-Decizia etapei de încadrare pentru “ Înființare Parc Industrial Eurobusiness IV”,titular AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ S.A Oradea,

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:   nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate , în cadrul...

Anunt pubic-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Extindere parc de distracții Aqua President ”, titular AQUA PRESIDENT S.R.L.

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare...

Anunţ public - Depunerea solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul “S.F – centura Biharia ”, titular COMUNA BIHARIA

 APM BIHOR  anunţă publicul interesat asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “SF – centura Biharia   ”, propus a fi realizat in...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire stație mixtă distribuție carburanți ", titular ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Casă parter”, titular Ionuț Adrian

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire hală service T.I.R. cu spații de birouri P+E parțial”, titular NATALE IMPEX SRL

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării...

Anunt pubic-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Amenajare alei și parcări ȋn Ansamblul West Residence Oradea” ,titular: WEST RESIDENCE S.R.L

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate ...

Anunt public-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Construire platformă pentru amplasare containere toalete și dușuri”, titular Comuna Șuncuiuș

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...

Anunț public-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Împrejmuire teren”, titular TYMO TRUCK SRL

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...

Anunt public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Construire solarii, împrejmuire și unitate condiționare”, titular FRAGOLAVEST SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurii de evaluare...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Construire stație de epurare ”, titular FRESCOVERDE S.R.L.

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Construire spălătorie și vulcanizare auto”, titular DUMA EMILIAN BOGDAN

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare...

Anunţ public - Depunerea solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare spălătorie auto”, titular DUOVISION SRL

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Amenajare spălătorie auto ”,...

Anunț public-Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Înființare livadă, cuvetă și împrejmuire”,titular SC SILVESTNUC SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Înființare livadă, cuvetă și împrejmuire ”, în...

Anunţ public - Depunerea solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul " Extindere rețele de apă și canalizare”,titular: ORAȘ ȘTEI

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul     “Extindere rețele de apă și...

Anunt public-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Construire imobil de locuințe P+9E, bloc P4, orgnizare de șantier”, titular PRIMA KAPITAL PROJECT SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurii de evaluare...

Anunț public-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Plantație de alun, împrejmuire și anexe ale exploatației agricole”, titular GAEN CONSTRUCT SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurii de evaluare...

Anunt public-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Modernizare infrastructura rutieră în Comuna Finiș, județul Bihor”, titular COMUNA FINIȘ

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurii de evaluare...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Construire hală producție și birouri P+Ep”, titular P&H INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Construire parc industrial Săcuieni”,titular PARCURI INDUSTRIALE SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare...