Decizii emitere Autorizatii integrate de mediu - 2018

DECIZIA TITULAR ACTIVITATE DATA PUBLICARII Decizia nr.10/11.01.2018 privind emiterea Autorizatiei integrate de Mediu, cod CAEN 0146 SC NUTRIPIG SRL ...

Răspunsul NUTRIPORK SRL la întrebările publicului (28.12.2017)

Raspuns Nutripork   Întrebările adresate Nutripork (în urma observațiilor publicului)

Anunţ public-Desfăşurării activității conform anexei nr. 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale pct 5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi: b. tratare fizico-chimică. 5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării. Titular S.C. STILO EVORA S.R.L

Anunț public-cu privire la decizia de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu nr. 2 – BH din 30.12.2013. Titular S.C. FAIST MEKATRONIC SR.L.

APM Bihor , anunţă publicul interesat cu privire la decizia de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu   nr. 2 – BH din 30.12.2013, în scopul desfășurării activității conform...