Anunţ public-Desfăşurării activității conform anexei nr. 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale pct 5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi: b. tratare fizico-chimică. 5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării. Titular S.C. STILO EVORA S.R.L

Anunț public-cu privire la decizia de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu nr. 2 – BH din 30.12.2013. Titular S.C. FAIST MEKATRONIC SR.L.

APM Bihor , anunţă publicul interesat cu privire la decizia de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu   nr. 2 – BH din 30.12.2013, în scopul desfășurării activității conform...