Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ " Construire fermă tineret suin 8-30 kg”,Titular: S.C. NUTRITIN S.R.L.

Decizie incadrare - “ PLANUL URBANISTIC ZONAL – Construire fermă tineret suin 8-30 kg” Titular : S.C. NUTRITIN S.R.L. , sat Palota, str. Cîmpului, nr. 1, jud. Bihor APM Bihor ,...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Construire pensiune agroturistică Sp+P+1E”, titular SC IUVENDENTA SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe,...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ „Închidere depozit de zgură și cenușă aferent CET II Oradea”, titular: SC ALOREF SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe: ...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ „Reglementare parcelare existentă”-titular RIF PETRU

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform ...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ “Birouri, service, parking tir”,itular: S.C. DAVIS ALIMENT S.R.L

Decizie incadrare - “ PLANUL URBANISTIC ZONAL – birouri,  service,  parking tir” Titular : S.C. DAVIS ALIMENT S.R.L. , mun. Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 131, jud. Bihor; ...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Construire pensiune agroturistica in comuna Nojorid, sat Chisirid", titular SABAU MARIUS FLORIN I.I

Agentia Pentru Protectia Mediului Bihor – anunta publicul interesat despre decizia etapei de incadrare conform HG nr. 1076/2004: PUZ Construire pensiune agroturistica  in comuna Nojorid,...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Construire casă familială Sp+P și anexe gospodărești”,titular: PETRUȘ ADRIAN GHEORGHE

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe,...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ " Construire pensiune agroturistică regim P+M”, Titular: S.C. INSTAL TERMO CASA S.R.L.

Decizie incadrare - “ PLANUL URBANISTIC ZONAL – Construire pensiune agroturistică regim P+M” Titular : S.C. INSTAL TERMO CASA S.R.L. , sat Vîrciorog, nr. 187A, jud. Bihor APM Bihor...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Depozit pentru industria încălțămintei ”, titular S.C. LUNA SHOES S.R.L.

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:   nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate , în cadrul...

Anunț public-Decizie încadrare PUZ „Schimbare de destinaţie din locuinţă în pensiune”,titular: Hălmăjan Laura Maria

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  î n  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Construire casă familială P+M și împrejmuire teren”,titular: BOC RADU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe,...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ " Întocmire PUZ – Exploatare balastieră a nisipului și pietrișului”, titular Titular: SC BERTRACO SRL

Decizie incadrare - “ PLANUL URBANISTIC ZONAL – Întocmire PUZ – Exploatare balastieră a nisipului  și pietrișului” Titular : SC BERTRACO SRL , comuna Dobrești, sat Crîncești, nr....

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Infiintare gradinita cu program normal”, titular:PRIMARIA SÎNTANDREI

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare, conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe,...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ " Construire service auto ”,titular SC KILOMETRUL 17 SRL

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor  ...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Introducere teren în intravilan pentru amplasare casă”, titular CIURSAȘ RODICA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe,...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ „Construire hală logistică”, titular: SC SAMOGIN TRANS SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe: ...

Anunţ public-Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Construire restaurant și spații de cazare”, Beiuș,titular: NEGRUȚ TEODORA LOREDANA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe,...

Anunţ public-Decizie etapei de încadrare pentru PUZ "Introducere teren in intravilan pentru construire unitate de productie peleti ”, titular: S.C. PELZEL SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare, conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe,...

Anunț public-Decizie încadrare PUZ „Introducere teren în intravilan ṣi parcelare locuri de casă”,titular: PETRE ADRIANA MARIA

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  î n  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor...

Anunt public-Decizia etapei de incadrare pentru PUZ “Înființare fermă de vaci și capre și unitate de procesare lapte”, Titular: SC LACTORIA SRL

Decizie incadrare - “ PLANUL URBANISTIC ZONAL – Înființare fermă de vaci și capre și unitate de procesare lapte” Titular : SC LACTORIA SRL,  SAT Sîntelec, comuna Hidișelul de...

Anunt public-Decizie incadrare pentru„PUZ – Construire agropensiune în comuna Biharia ”,titular:II ALOGH OLGA

AGENTIA   PENTRU  PROTECTIA  MEDIULUI  BIHOR  anunţă publicul   interesat   că,   în   urma  parcurgerii  etapei ...

Anunt public-Decizia etapei de încadrare pentru PUZ “Înființare fermă zootehnică și fabrică de procesare lapte”,Titular: SC MIRVAGO SRL

Decizie incadrare - “ PLANUL URBANISTIC ZONAL – Înființare fermă zootehnică și fabrică de procesare lapte” Titular : SC MIRVAGO SRL,  mun. Aleșd, str. Husia, nr. 1, jud. Bihor ...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Parcelare teren pentru construire de locuinte ”,titular: MIHUT ANDREI

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor  ...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Parcelare teren pentru locuințe”, titular: GLIGOR VASILE CRISTIAN

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe,...

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Construire casă familial P și împrejmuire teren”, titular: MOCAN MARIA, MOCAN CLAUDIA MARIA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe,...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Parcelare teren”, titular: SC ARHIPLAN CONSULT SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe,...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Realizare iaz piscicol prin exploatare de balast”, Titular: SC SCUTURICI & BISQUERT SRL

Decizie incadrare - “ PLANUL URBANISTIC ZONAL – REALIZARE IAZ PISCICOL PRIN EXPLOATARE DE BALAST” Titular : SC SCUTURICI & BISQUERT SRL , mun. Oradea, str. Borsecului, nr. 10,...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ " Construire centru medical P+1E”, titular: SC DENT AS MED SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe,...

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Construire spațiu comercial ",titular S.C. MALINCO S.R.L

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform ...

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru “P.U.Z – Construire hală industrială”, Titular: MATICA MARIA

Decizie incadrare - “ PLANUL URBANISTIC ZONAL – Construire hală industrială” Titular : MATICA MARIA , mun. Oradea, str. Războieni, nr. 62, bl. T3, ap. 45, jud. Bihor APM Bihor ,...

Anunț - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ " Amenajare subzonă pentru funcțiuni de servicii industriale și servicii tehnice”.Titular: COMUNA OLCEA

Decizie incadrare - “ PLANUL URBANISTIC ZONAL – Amenajare subzonă pentru funcțiuni de servicii industriale și servicii tehnice” Titular : COMUNA OLCEA , sat Olcea,  jud. Bihor ...