Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ “ Construire hale de producție reciclare deșeuri nepericuloase și spații de birouri”, titular SUPERBON S.R.L

Decizie incadrare - “PLANUL URBANISTIC ZONAL – Construire hale de producție reciclarea deșeurilor nepericuloase și spații de birouri”

Titular: S.C. SUPERBON  S.R.L., mun. Oradea, str. Vlădeasa, nr. 56,  jud. Bihor

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  nu este necesară evaluarea de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, în urma parcurgerii etapei de încadrare conform prevederilor HG 1076/2004, pentru proiectul PLANUL URBANISTIC ZONAL – Construire hale de producție reciclare deșeuri nepericuloase și spații de birouri”, propus a fi realizat în com Nojorid, sat Nojorid, nr. cad. 61780, județul Bihor;

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării pe site.

Data publicării: 16.01.2020