Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru ,,PUZ – Parcelare teren nr. cad. 65787 pentru locuințe, servicii turistice, agrement”, titulari LUCA VIORICA, BARA IOAN și ROTAR GEORGE

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe:,,PUZ – Parcelare teren nr. cad. 65787  pentru locuințe, servicii turistice, agrement”, propus a fi amplasat în comuna Sânmartin, satul Haieu, nr. Cad. 65787, jud Bihor, titular: LUCA VIORICA, BARA IOAN și ROTAR GEORGE, cu domiciliul în comuna Sânmartin, satul Haieu,  judeţul Bihor;

- nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor,Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, tel. 0259.444.590, fax: 0259.406588,e-mail: office@apmbh.anpm.ro  în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.