Gestionarea deșeurilor-SNGD PNGD

    În România gestionarea deșeurilor se realizează aplicând prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificări și completări ulterioare...

Definiţii

Deşeu - orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia...